Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 109. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, predlagatelj: minister za okolje, podnebje in energijo    Gradivo