Skoči do osrednje vsebine

Minister Han pozval SIJ d.d. k premisleku o izplačilu dividend in uvedel nadzor hčerinskih podjetij

Minister za gospodarstvo, turizme in šport Matjaž Han je danes na podlagi prejetih informacij o možnem izplačilu dividend družbe SIJ d.d. pozval družbo Slovensko industrijo jekla, da njegove hčerinske družbe prejeto pomoč vrnejo, če bo prišlo do izplačila dividend.

Na podlagi prejetih informacij bo pristojna agencija SPIRIT Slovenija tudi začasno zamrznila nadaljnja izplačila zadevnim štirim hčerinskim podjetjem SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ ZIP Center in SIJ Ravne Systems ter uvedla nadzor nad podjetji, da ugotovi skladnost njihovega poslovanja z zadevnim Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ter pravili o državnih pomočeh.

Minister Matjaž Han ob tem poudarja: »Osnovni namen zakona je pomagati slovenskemu gospodarstvu oziroma podjetjem, ki jih je prizadela energetska kriza. Slovenskim podjetjem smo namenili 400 milijonov evrov javnega denarja. Vsekakor ni bil namen dajati državno pomoč podjetjem, ki te pomoči ne potrebujejo tako nujno.«

Posebej je izpostavil: »V zakonu smo zato jasno napisali prepoved izplačila dobička, in sicer podjetje, ki je prejelo pomoč za 2023 letos ne sme izplačati dobička za katerokoli leto in dobička letošnjega leta ne sme izplačati kadarkoli v prihodnjih letih. Te omejitve veljajo za prejemnike pomoči in ne za povezane družbe.« Poleg tega podjetje tudi ne sme nakupovati lastne delnice ali lastne poslovne deleže, izplačati nagrade oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

Minister Han je ob tem pojasnil, da vlada v zakon ni vključila določbe o prepovedi izplačil dobička tudi za krovne ali povezane družbe predvsem, ker ni želela spraviti v neenakopraven položaj slovenskih krovnih družb v primerjavi s krovnimi družbami, ki imajo sedež v tujini. Za krovne družbe v tujini namreč določbe slovenske zakonodaje ne veljajo niti nad njimi ni možen nadzor. Enake določbe o prepovedi o izplačilih dobička so bile že v protikoronskih zakonih za pomoči gospodarstvu v času pandemije covida-19.

Krovna družba SIJ d.d. pomoči ni zaprosila in je ni dobila. Pomoč so zaprosila štiri hčerinska podjetja SIJ d.d., in sicer jim je bilo do sedaj izplačano dobre 2,42 milijona evrov pomoči.