Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Odprtje največje lesene stavbe v Sloveniji

  Včeraj je v Izoli potekala slavnostna otvoritev stavbe raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, ki se ponaša z naslovom največje lesene stavbe v Sloveniji. Stavba je dom raziskovalcev in mednarodno priznanih strokovnjakov s področja lesarstva in bo hkrati tudi sama predmet raziskav, saj bo služila preučevanju obnašanja lesa tekom življenjske dobe stavbe preko vgrajenih senzorjev.

 • Mednarodno priznani arhitekt dr. Jure Kotnik predstavil strokovno utemeljitev Uredbe o zelenem javnem naročanju za uporabo lesa v javnih stavbah

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si prizadeva za ponovno uvedbo Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki določa vgraditev 30 % lesa v stavbah splošnega družbenega pomena. Uredba je v času veljave dosegla pozitivne učinke na povečanje števila proizvajalcev lesenih objektov. Francija bo uvedla podoben ukrep, s tem da bo predpisala 50 % delež uporabe lesa v stavbah javnega značaja. Ministrstvo za okolje in prostor je leta 2018 omejilo uporabo lesa samo na poslovne in upravne stavbe, kar je povzročilo znaten padec naročil proizvajalcem lesnih objektov.
  Ponovna uvedba uredbe je pomembna tudi iz okoljskega vidika, saj lesena gradnja znižuje emisije toplogrednih plinov. Če bi v Evropi povečali delež novo zgrajenih hiš iz lesa samo za 10 %, bi to na letni ravni prispevalo k 25 % znižanju količine CO2, predvidene s Kjotskim protokolom.

 • Do znižanja emisij z leseno gradnjo in predelavo lesa

  Na Direktoratu za lesarstvo, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo si prizadevamo za povečanje uporabe lesa z gradnjo z lesom in za predelavo v izdelke z visoko dodano vrednostjo. V obdobju 2016 do 2020 je bilo tako s strani MGRT iz različnih virov skupaj za lesarsko panogo namenjenih (izplačanih) 14.947.196 EUR (razpisanih pa 25.600.000 EUR). Direktorat za lesarstvo je v tem obdobju z evropskimi sredstvi sofinanciral 116 projektov.
  Lesena hiša povprečne velikosti v življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO2, če je dodana še lesena notranja oprema, pa od 30 do 70 ton CO2. Priložnost za boljši izkoristek lesa zato predstavlja tudi Evropski zeleni dogovor, ki predvideva vzpostavitev trajnostnega evropskega gospodarstva, ki do leta 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov. Ker je lesena gradnja pomemben del prehoda na nizkoogljično, podnebno nevtralno gospodarstvo, imamo zaradi velike razpoložljivosti lesne surovine dober potencial za doseganje ciljev dogovora.

 • Zeleni evropski dogovor: Priložnost in izziv za sodobno trajnostno gradnjo

  Ljubljana, 6. marec 2020 - V okviru sejma DOM je v Ljubljani potekal Nacionalni strokovni posvet z naslovom Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi. Udeleženci posveta so razpravljali o Evropskem zelenem dogovoru, izzivih in trendih sodobne trajnostne gradnje ter o razogljičenju stavb.

 • Osmi razvojni dan gozdno lesnega sektorja: Lesna industrija ključna za boj proti podnebnim spremembam

  Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je 5. marca 2020 v okviru sejma DOM, potekal že osmi razvojni dan gozdno lesnega sektorja s posvetom in razpravo, na katerem so udeleženci poudarili strateški pomen slovenske lesne industrije.