Skoči do osrednje vsebine

Nova oglaševalska kampanja »Uporabimo les, izberimo slovenski les« za promocijo uporabe lesa

Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija sta pričela z novo oglaševalsko kampanjo za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih »Uporabimo les, izberimo slovenski les.« Ključni komunikacijski sporočili kampanje sta predstavitev prednosti lesa za človeka in okolje s pozivom: »Les je čudež narave, ohranimo z njim naš planet.« in »Les je čudež narave, delimo z njim svoj dom.«

Les je vsestransko uporaben trajnosten material prihodnosti, ki ga ima Slovenija kot tretja najbolj gozdnata država v Evropi na voljo v izobilju. SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že od leta 2013 izvajata vrsto aktivnosti za promocijo slovenskega lesa in lesenih izdelkov doma in v tujini. Z ustanovitvijo Direktorata za lesarstvo so se te aktivnosti še okrepile in tako bo letos že drugo leto zapored potekala tudi oglaševalska kampanja.

Namen kampanje je ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o vseh prednostih lesa ter spodbujanje njegove uporabe s ciljem nadomeščanja ostalih materialov s tem darom narave. Slovenija ima lesa v izobilju, zato je namen kampanje spodbuditi čim večjo uporabo slovenskega lesa.

Drevesa skladiščijo ogljikov dioksid že v času svoje rasti, v končnih lesenih izdelkih pa se ogljikov dioksid ohranja še stoletja ali celo tisočletja. Les je naravno obnovljiv, trajnosten material, ki v veliki meri prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov in s tem k ohranitvi okolja ter blaženju podnebnih sprememb. Pri nastajanju 1 m3 lesa se vanj veže 0,9 tone CO2 iz ozračja. Masivna lesena hiša povprečne velikosti tako v življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO2, če pa je dodana še lesena notranja oprema, pa od 30 do 70 ton CO2. 

Z vgradnjo lesa v bivalno okolje les ugodno vpliva na počutje in zdravje uporabnikov. Les deluje kot biološki filter, ki zrak očisti in osveži ter hkrati pozitivno vpliva na počutje - niža srčni utrip, izboljša koncentracijo in omogoča boljši spanec.

Z uporabo lesa iz lokalnih gozdov poskrbimo tudi za skrajšanje transportnih poti in posledično za zmanjšanje izpustov iz prometa ter prispevamo k razvoju lokalnega in regionalnega gospodarstva.

Cilj oglaševalske kampanje je zato krepiti splošno zavedanje o pozitivnih lastnostih lesa, spodbujati uporabo lesa pri gradnji objektov in opremljanju doma, informirati javnost o prednostih lesene gradnje in rabe lesa v bivalnem okolju ter njegovem ekološkem pomenu in družbeni odgovornosti.

Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: »S kampanjo želimo les približati vsakemu posamezniku ter razbiti številne stereotipe, ki so še vedno pogosti, ko je govora o lesu. Vse bolj smo soočeni z negativnimi vplivi, ki jih ima na podnebje in okolje dosedanji način industrijske dejavnosti, zato moramo v prihodnje dati prednost naravno obnovljivim materialom z nizkim ali negativnim ogljičnim odtisom. Pri preboju na zeleno, trajnostno gospodarstvo ima les velik potencial, saj je pri njegovi predelavi potrebne bistveno manj energije, kot pri drugih materialih. S pomočjo kampanje bomo pokazali, da je les vsestransko uporaben, od majhnih izdelkov, pohištva do visokih objektov, njegova uporaba pa prinaša številne prednosti tako za okolje, človeka kot slovensko gospodarstvo in družbo nasploh. Zato kot pravi naš slogan Uporabimo slovenski les!«

Rok Capl, vršilec dolžnosti direktorja SPIRIT Slovenija, javna agencija: »Slovenija je bogata z gozdovi, v katerih je obilo kakovostnega lesa, ki nudi široko možnost uporabe in oblikovanja. V zadnjih letih se trend uporabe lesa pri nas obrača v pozitivno smer, saj opažamo povečano zanimanje za gradnjo lesenih objektov, kar je nedvomno posledica večje ozaveščenosti investitorjev in splošnega zavedanja o pomenu kakovostnega bivanja ter uporabi lesa v bivalnem okolju. Z našo kampanjo želimo opolnomočiti Slovence, da s tem, ko kupimo izdelek iz slovenskega lesa, podpiramo domačo lesno verigo, slovenska lesarska podjetja in slovensko lesno predelovalno panogo ter s tem odgovorno ravnamo z našim slovenskim naravnim bogastvom – lesom. Les za Slovenijo predstavlja izjemno priložnost in prihodnost, zato bomo na agenciji tudi v prihodnje nadaljevali z različnimi aktivnostmi za promocijo lesa.«

Oglaševalska kampanja je objavljena na spletni strani uporabimo les.