Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v letu 2018

  Vlada RS je dne 18. 7. 2019 sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v letu 2018 (junij, julij in oktober).

 • V New Yorku se zaključuje visoki politični forum za trajnostni razvoj

  Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se zaključuje visoki politični forum za trajnostni razvoj, letos pod naslovom »Empowering people and ensuring inclusiveness and equality«. Ključno sporočilo udeležencev foruma je, da globalni napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 ni zadosten. Razprave udeležencev so pokazale, da je nujno povečanje ambicij in dodatna krepitev izvajanja. Na forumu je 47 držav predstavilo nacionalne prostovoljne preglede izvajanja Agende 2030. Slovenija bo po letu 2017 drugič prostovoljno poročala prihodnje leto.

 • Evropska sredstva za interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju

  Ljubljana, 19. julij 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«. Za projekt v vrednosti nekaj manj kot 2,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,3 milijona evrov.

 • Poročilo Evropske komisije o ovirah v trgovini in naložbah

  Evropska komisija je tudi letos objavila poročilo o ovirah v trgovini in naložbah. V poročilu ugotavlja, da se število trgovinskih ovir, s katerimi se evropska podjetja oziroma izvozniki srečujejo na trgih zunaj EU, še vedno povečuje. V poročilu je identificiranih 45 novih trgovinskih ovir v letu 2018 oziroma skupno 425 trgovinskih ovir v 59-ih državah. Kar 80 % novih trgovinskih ovir za izvoznike je bilo identificiranih na Kitajskem, v ZDA, Indiji in Alžiriji, te pa zadevajo zlasti izdelke iz jekla in aluminija ter izdelke informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 • Predsednik vlade v Rogaški Slatini na odprtju dopolnjene zbirke Ljudskega muzeja

  Predsednik Vlade RS Marjan Šarec se je v Rogaški Slatini udeležil slovesne prireditve »100 novih eksponatov v muzeju Anin dvor«, ki je potekala v okviru praznika Občine Rogaška Slatina.

 • Ministrica dr. Pivec na Blokah o stanju po napadih zveri

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je na pobudo občin Bloke in Loška dolina ter tamkajšnjih kmetov danes obiskala Bloke in okolico, kjer se je seznanila z dogajanjem in posledicami, povezanimi z napadi zveri.

 • Politični direktor Matej Marn na odprtju Afriškega kulturnega centra v Ljubljani

  Ob 101. obletnici rojstva Nelsona Mandele, ki jo beležimo danes, se je politični direktor/generalni direktor Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko Matej Marn udeležil odprtja Afriškega kulturnega centra v Ljubljani. Afriški kulturni center je zaživel pod okriljem Zavoda Afriška Vas. Namen delovanja centra je, poleg organizacije kulturnih dogodkov, tudi neformalno ozaveščanje o pomenu multikulturne družbe in spoštljive medkulturne komunikacije.

 • Državni sekretar Dobran Božič na zasedanju Sveta za splošne zadeve

  Državni sekretar Dobran Božič se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve, ki se je seznanil s predvidenim potekom pogajanj o novem proračunu EU do konca letošnjega leta ter s prednostnimi nalogami finskega predsedstva. Razpravljal je tudi o uresničevanju nove strateške agende EU ter se posvetil vprašanjem glede stanja pravne države v Evropski uniji.

 • Ministrstvo predstavlja cilje trajnostnega razvoja na festivalu MetalDays v Tolminu

  Ministrstvo za zunanje zadeve bo letos sodelovalo na festivalu MetalDays med 21. in 27. julijem v Tolminu, na katerem bo na interaktiven način predstavljalo ključna sporočila ciljev trajnostnega razvoja, združenih v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030). Cilje je treba začeti uresničevati najprej pri sebi in v svojem okolju z zavedanjem, da živimo v soodvisnosti in da naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta ter obratno. Tudi Slovenija kot odgovorna in dejavna članica EU in mednarodne skupnosti prispeva k reševanju skupnih razvojnih izzivov.

 • Vlada se je seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027

  Vlada RS se je seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) naložila, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+).

 • Odločitve s 40. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela sedem točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Vlada za državno sekretarko na Ministrstvu za obrambo imenovala mag. Natašo Dolenc

  Vlada je na seji danes, 18. julija, za državno sekretarko na Ministrstvu za obrambo, z dnem 22. 7. 2019, imenovala mag. Natašo Dolenc.

 • Odločitve 40. redne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 40. redni seji obravnavala 14 točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Prenova tehnične smernice za graditev - Požarna varnost v stavbah

  Minister za okolje in prostor je na podlagi Gradbenega zakona sprejel Tehnično smernico za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, s katero je bolj podrobno določil priporočene tehnične rešitve, kot tudi določil izbiro primerne ravni gradbenih proizvodov in materialov in način njihove vgradnje, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju stavb, da se zagotavlja primerna požarna varnost stavb.

 • Vlada sprejela Strategijo na področju migracij

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij.

 • Sprejet Aneks št. 2 omogoča nagrajevanje bolj obremenjenih timov primarnega zdravstva

  Vlada RS je na današnji redni seji odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. V Aneksu št. 2 nadaljujemo z reševanjem problematike družinske medicine. Opredeljen je nov obračunski model za ambulante družinske medicine in pediatrije na osnovni primarni ravni. Nagrajevali se bodo bolj obremenjeni zdravstveni timi. S tem ukrepom sledimo cilju narediti družinsko medicino bolj privlačno.

 • Strategija na področju migracij

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij.

 • 40. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je sestala na redni seji in obravnavala več zadev. Kot kandidata za člana Evropske komisije je predlagala veleposlanika Janeza Lenarčiča, sprejela je Strategijo na področju migracij in odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019.

 • Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018

  Vlada Republike Slovenije se je na 40. redni seji 18. julija 2019 seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018

 • Predsednik RS je podpisal ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji

  Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 16. julija podpisal ukaz o postavitvi mag. Primoža Šelige za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji.

Iskalnik