Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Za blažitev posledic energetske krize novih 10 milijonov evrov ugodnih posojil

  Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa Krizno likvidnostni kredit P7E 2023 razpisuje 10 milijonov evrov likvidnostnih posojil. Posojila so namenjena podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

 • Država podpira slovensko gospodarstvo pri soočanju z globalnimi izzivi

  Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ocenjujemo, da so vladni ukrepi za odpornost slovenskega gospodarstva v času zdravstvene in energetske krize dosegli svoj namen in slovensko gospodarstvo podprli pri spopadanju z globalnimi izzivi. Slovensko gospodarstvo je nadpovprečno izvozno naravnano, zato bolj občuti težave, s katerimi se trenutno spopadajo vse naše večje trgovinske partnerice.

 • 109. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s čimer spreminja trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje. Sprejela je spremembo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

 • Tokrat prvič tudi popis cen razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z dne 22. junija 2023. Prvič so objavljeni tudi rezultati popisa razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil. Povprečna vrednost najcenejše nove razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil znaša 55,56 evra.

 • Konec julija rok za izpolnitev obveznosti elektronske izmenjave podatkov operaterjev in dobaviteljev

  Vsi operaterji in dobavitelji za električno energijo, zemeljski plin in tehnološko paro, vključno s posrednimi dobavitelji, morajo do 31. julija 2023 urediti pravilno delujoče aplikacijske vmesnike za izmenjavo podatkov o količini in ceni energenta za upravičence, ki so oddali vlogo na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

 • 103. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, sprejela spremembe Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter sklenila, da nameni prispevek Mednarodnemu odboru Rdečega križa za nujno humanitarno pomoč Sudanu.

 • Naslednja dva tedna višje cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja

  Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 20. junija 2023 do vključno ponedeljka 3. julija 2023, znašale 1,424 evra za liter bencina, 1,461 evra za liter dizelskega goriva in 1,040 evra za liter kurilnega olja.

 • Nadaljevanje fizičnih popisov cen 15 osnovnih skupin živil

  Z junijem se nadaljuje popis maloprodajnih cen živil pri šestih največjih prehrambnih trgovcih v Sloveniji. V košarico najcenejših živil je ponovno vključenih 15 osnovnih skupin živil, v nadaljevanju pa se bo spremljala tudi razširjena košarica z 29 kategorijami izdelkov.

 • Do konca leta gospodarstvu na voljo 258 milijonov evrov povratnih sredstev

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj s SID banko do konca leta omogoča 158 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov. Predvidoma jeseni pa nameravamo vzpostaviti nov sklop posojil v višini 100 milijonov evrov za podjetja, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza.

 • Minister Han pozval SIJ d.d. k premisleku o izplačilu dividend in uvedel nadzor hčerinskih podjetij

  Minister za gospodarstvo, turizme in šport Matjaž Han je danes na podlagi prejetih informacij o možnem izplačilu dividend družbe SIJ d.d. pozval družbo Slovensko industrijo jekla, da njegove hčerinske družbe prejeto pomoč vrnejo, če bo prišlo do izplačila dividend.

 • Od 1. julija kontrola cen kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov

  S ciljem spremljanja cenovnih dogajanj v prehranski verigi je bila danes izdana Odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov. Z ukrepom želi Vlada RS spremljati, analizirati in kontrolirati gibanje cen določenih proizvodov v prehranskem sektorju.

 • Ukrep znižane stopnje davka na dodano vrednost se izteka

  Ukrep znižanja stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo se na podlagi veljavnega zakona izteče 31. maja 2023 in ne bo podaljšan, saj je bil ukrep sprejet z namenom znižanja visokih cen energentov v času zadnje ogrevalne sezone, ko so bile razmere na trgu energentov še posebej zaostrene. Vlada dr. Roberta Goloba se je s takšnimi ukrepi uspešno odzvala na zaostrene energetske razmere v lanskem letu.

 • Video

  51. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter sklep o uskladitvi pokojnin. Odločila je, da se upravičeni stroški intervencij v neurjih v severovzhodni Sloveniji povrnejo občinam.

 • Video

  45. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji podaljšala regulacijo cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce do konca leta. Podaljšala je tudi veljavnost uredbe o določitvi najvišje dovoljene cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja.

 • Ukrep financiranja za podjetja z negativnimi posledicami pri poslovanju zaradi situacije v Ukrajini

  Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. (SID banka) je napovedala nov ukrep, namenjen podjetjem vseh velikosti, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini. Omogočil bo dostop do finančnih sredstev pod ugodnimi pogoji za naložbe na področju Republike Slovenije. Kreditne vloge bo SID banka preko portala vlog sprejemala od 13. aprila 2023 dalje.

 • Petnajsti popis cen pokazal vnovično znižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice

  Na spletni strani Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati petnajstega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 27. marca 2023. Analize so pokazale vnovično znižanje povprečne in najcenejše košarice 15 osnovnih živil, ki sta dosegli najnižjo vrednost od začetka spremljanja maloprodajnih cen v fizičnih trgovinah.

 • 43. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela več predlogov novel zakonov in potrdila projekt za zagotovitev pitne vode za slovensko Istro in kraško zaledje. Sprejela je tudi odgovor na interpelacijo o delu in odgovornosti vlade, v katerem vse v interpelaciji navedene očitke v celoti zavrača kot neutemeljene.

 • Danes izplačan prvi del pomoči gospodarstvu v višini 79 milijonov evrov zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija obveščata, da je bil danes izplačan prvi del pomoči prijaviteljem, ki so oddali vloge za pomoč na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. 1958 upravičencev je danes prejelo skupno dobrih 79 milijonov evrov (79.015.190,67 evrov) v obliki prvega izplačila za stroške energentov v 2023.

 • Sestanek o učinkovitosti državne pomoči in vračilu kreditov za energetska podjetja

  Predsednik vlade dr. Robert Golob, minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer in državna sekretarka mag. Tina Seršen so se sestali z generalnim direktorjem družbe Gen energija dr. Dejanom Paravanom.

 • Štirinajsti popis cen pokazal rahlo znižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice osnovnih živil

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati štirinajstega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 14. marca 2023. Analize razkrivajo ponovno rahlo znižanje obeh vrednosti – povprečne in najcenejše košarice 15 osnovnih živil, ki sta dosegli najnižjo vrednost od začetka spremljanja maloprodajnih cen v fizičnih trgovinah do danes.