Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Enajsti popis osnovnih živil pokazal ponovno znižanje cene košarice

  Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati enajstega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 31. januarja 2023. Rezultati analize kažejo, da je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil na tokratnem popisu malenkost padla, znižala pa se je tudi razlika med najcenejšimi košaricami trgovcev.

 • Nujno obvestilo za upravičence do pomoči zaradi visokih cen energentov – jutri se izteče rok za vnos dejanskih stroškov

  Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ponovno opozarjata upravičence, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči po Zakonu za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), da morajo najkasneje do torka, 31. januarja 2023, do 12. ure v aplikacijo na spletni strani SPIRIT Slovenija vnesti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov, ki so jih v vlogi zgolj ocenili.

 • Video

  34. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji seji je vlada sprejela novele zakonov o državni upravi, znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter službi v Slovenski vojski. Dopolnila je tudi Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema in potrdila besedilo pogodbe z STA.

 • Video

  58. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela uredbi o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja in o subvencijah za nakup lesnih peletov.

 • Deseti popis osnovnih živil pokazal najnižjo ceno košarice do sedaj

  Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati desetega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 17. januarja 2023. Rezultati analize kažejo, da je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil najnižja od pričetka spremljanja cen. Primerjava gibanja cen v zadnjih dveh tednih pa razkriva znižanje cen mesa.

 • 32. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji seji je vlada sprejela Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023. Potrdila je tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav septembra lani.

 • Od polnoči cene dizelskega goriva in kurilnega olja nespremenjene, bencin malenkost dražji

  V naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri 17. januarja 2023, do vključno ponedeljka, 30. januarja 2023 ostajata najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in kurilnega olja nespremenjeni in znašata 1,483 evra za liter dizelskega goriva in 1,115 evra za liter kurilnega olja. Obenem bo nova najvišja dovoljena drobnoprodajna cena bencina znašala 1,288 evra na liter. Cene za prihodnje obdobje že vključujejo danes sprejeto odločitev Vlade RS, ki je določila novo višino trošarin za dizelsko gorivo (0,33207 evra/liter) in za kurilno olje (0,09144 evra/liter).

 • Vlada v spremembo uredbe o trošarinah za energente in električno energijo

  Vlada je sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje.

 • Video

  31. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila s parafiranim sporazumom o rešitvi stavkovnih zahtev FIDES in za podpis sporazuma pooblastila ministra za zdravje. Sprejela je tudi predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ter predlog zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti.

 • Vlada sprejela spremembe Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

  Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

 • Pomembno obvestilo za upravičence do pomoči zaradi visokih cen energentov za leto 2022

  Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata upravičence, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina za 2022 (ZPGVCEP), da morajo do 31. januarja 2023 do 12.00 v aplikaciji JRP vnesti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov iz. 5. člena ZPGVCEP, ki so jih v vlogi zgolj ocenili.

 • Deveti popis cen osnovnih živil pokazal minimalno znižanje cene košarice

  Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati devetega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 3. januarja 2023. Analize popisa razkrivajo minimalno znižanje košarice osnovnih živil ter košarice sadja in zelenjave. Primerjava gibanja cen v zadnjih dveh tednih pa razkriva konkretne podražitve mesa.

 • Danes od polnoči manjša podražitev dizelskega goriva, bencina in kurilnega olja

  Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri, 4. januarja 2023, do vključno ponedeljka, 16. januarja 2023, znašali 1,483 evra za liter dizelskega goriva in 1,276 evra za liter NMB-95.

 • Vlada določila cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo in začasno določila najvišje drobnoprodajne cene zanje.

 • Cena košarice osnovnih živil od začetka popisovanja do danes nižja za skoraj šest evrov

  Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati popisa osnovnih prehranskih proizvodov, ki je potekal 19. decembra 2022. Rezultate osmega popisa, ki vključuje tudi tretji popis cen v treh sosednjih državah ter nekatere ugotovitve popisovalcev med opravljanjem dela, je danes predstavila ministrica Irena Šinko.

 • Video

  29. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela dve uredbi za javne zavode, s katerima določa najvišjo drobno prodajno ceno električne energije in zemeljskega plina. Vlada je zvišala neobdavčene zneske posameznih dohodkov iz delovnega razmerja in izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije.

 • Izplačilo prvega dela pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen energentov v 2022

  SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata, da bo danes izplačan prvi del pomoči prijaviteljem, ki so oddali vloge za pomoč v okviru Zakona za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Kar 1130 upravičencem bo danes izplačanih skupno 40 milijonov evrov za upravičene stroške v obdobju od junija do septembra 2022.

 • Evropski ministri za energijo dosegli politični dogovor o omejitvi cene zemeljskega plina

  Minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer se je v Bruslju udeležil nadaljevanja izrednega Sveta Evropske Unije za energijo, kjer so ministri intenzivno usklajevali dogovor o evropskem mehanizmu za omejitev cen zemeljskega plina in nazadnje politični dogovor tudi dosegli.

 • Danes od polnoči cenejše dizelsko gorivo, bencin in kurilno olje

  Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri, 20. decembra, do vključno torka, 3. januarja 2023, znašali 1,467 evra za liter dizelskega goriva in 1,242 evra za liter NMB-95. Nova najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja bo znašala 1,095 evra na liter.

 • Državni zbor sprejel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za 2023

  Državni zbor RS je danes sprejel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki ga je pripravila Vlada RS v sodelovanju z gospodarstvom. Pomoč gospodarstvu vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ocenjena vrednost ukrepov za gospodarstvo je 1,2 milijarde evrov.