Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Video

  50. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Akcijski načrt za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo. Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih.

 • Srečanje visokih predstavnikov za nasledstvo 13. novembra v Zagrebu

  Danes je v Zagrebu potekala 5. seja Stalnega skupnega odbora visokih predstavnikov za nasledstvo držav naslednic SFRJ. Od zadnjega sestanka visokih predstavnikov za nasledstvo (11. in 12. novembra 2015 v Sarajevu) so minila skoraj natanko štiri leta. Slovenska delegacija pod vodstvom visoke predstavnice Republike Slovenije za nasledstvo mag. Mateja Vraničar Erman se je zavzela za dosledno in učinkovito implementacijo Sporazuma o vprašanjih nasledstva s strani vseh držav, za izpolnitev obveznosti iz sporazuma v dobri veri in za nadaljevanje neprekinjenega dialoga med visokimi predstavniki za nasledstvo.

 • Druga seja Sveta za nacionalno varnost

  Danes je bila v vladnih prostorih druga seja Sveta za nacionalno varnost (SNAV), prva po spremenjenem odloku o tem posvetovalnem in usklajevalnem telesu vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zašite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji je vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve v dokončni obravnavi sprejel stališče vlade do zahteve Državnega sveta, da Državni zbor znova odloča o noveli Zakona za uravnoteženje javnih financ. Vlada predlogu novele, ki je bil v zakonodajnem postopku amandmiran tako, da je v pretežnem delu naslovil pomisleke oziroma nestrinjanja vlade k prvotnemu predlogu zakona, ne nasprotuje.

 • Vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o noveli Zakona o socialno varstvenih prejemkih

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (novela ZSVarPre). Vlada poudarja, da bodo posamezniki oziroma družine kljub ukinitvi dodatka za delovno aktivnost ostali upravičeni do tistega dela denarne socialne pomoči, ki je namenjen osnovnemu preživetju.

 • Video

  Predsednik vlade z mladimi o reševanju stanovanjske problematike

  Predsednik vlade Marjan Šarec se je srečal s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije na temo reševanja stanovanjske problematike mladih. Kot je po srečanju v izjavi za javnost povedal premier, bo ministrstvu za finance naložil pripravo zakona o jamstveni shemi za tiste mlade, ki jih ukrepi Banke Slovenije omejujejo pri najemu bančnih posojil.

 • Predsednik vlade na Strateškem dialogu o Zahodnem Balkanu

  Predsednik Vlade RS Marjan Šarec se je na povabilo ustanovitelja in izvršnega direktorja Svetovnega gospodarskega foruma (World Economic Forum) Klausa Schwaba udeležil Strateškega dialoga o Zahodnem Balkanu, ki je bil včeraj in danes v Ženevi.

 • 87. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je seznanila z Informacijo o pripravi celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo s sodelovanjem Evropske komisije in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami in točo konec junija 2019. Sprejela je tudi uredbi o upravljanju zračnega prometa in o določitvi podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini.

 • Predsednik vlade odprl sejma Ambient Ljubljana in Dom plus

  Predsednik vlade Marjan Šarec je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani s slavnostnim nagovorom uradno odprl jubilejni 30. sejem Ambient Ljubljana in četrti sejem Dom Plus. Premier je podelil tudi štiri nagrade mladim, še neuveljavljenim oblikovalcem oziroma arhitektom, ki svoje zamisli predstavljajo na razstavi in borzi TOP IDEJE.

 • Vlada potrdila dopolnjena predloga proračunov za 2020 in 2021

  Vlada se je na današnji dopisni seji opredelila do vloženih amandmajev in določila dopolnjena predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Sprejela je tudi stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu proračunov za omenjeni dve leti.

 • Predsednik vlade na drugem vrhu skupine Prijatelji kohezije

  Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec se je v Pragi udeležil drugega vrha skupine Prijatelji kohezije. Gre za neformalno povezavo držav članic Evropske unije, ki se v pogajanjih o prihodnjem večletnem finančnem okviru zavzema za ključno vlogo kohezijske politike v proračunu EU. Slovenski premier je na vrhu podprl takšen prihodnji večletni finančni okvir EU, s katerim se bo mogoče ustrezno spoprijeti s ključnimi izzivi Evropske unije.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada RS je v dokončni obravnavi na današnji seji Odbora za gospodarstvo sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o davku na dodano vrednost, potrdila Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama d.d. za leto 2018, vključno s poročilom o vlaganjih v naravne vrednote, in se seznanila tudi z Ugotovitvami glede učinkovitosti, namenskosti in zakonitosti porabe sredstev plačila koncesijske dajatve za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem.

  Na seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti, uvrstila projekt »Nadomestitev po požaru uničenih prostorov – Grm NM« v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 in v dokončni obravnavi sprejela tudi sklep, s katerim so se iz proračunske postavke Sofinanciranje investicijskih projektov občin na proračunsko postavko Spodbujanje tujih investicij prenesla sredstva višini 6 mio EUR za investicijo podjetja Magna Steyr d.o.o.

 • Predsednik vlade ob komemorativnih slovesnostih ob dnevu spomina na mrtve položil vence

  Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec se je v Kamniku poklonil spominu na pesnika in generala Rudolfa Maistra, v Ljubljani na Kongresnem trgu vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ter na ljubljanskih Žalah vsem padlim v vojni za Slovenijo 1991.

 • 85. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela uskladitveni amandma Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Potrdila je tudi Sklep Evropskega Sveta (EU), sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU - brexit. Vlada se je strinjala, da se v veljavnem načrtu razvojnih programov za obdobje 2019-2022 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti 16 novih projektov in 4 spremembe projektov.

 • Odziv predsednika vlade glede zaostritve ukrepov na področju kreditiranja

  Banka Slovenije je namero zaostritve ukrepov na področju kreditiranja prebivalstva predstavila na Odboru za finančno stabilnost 7. 10. 2019. Banka Slovenije je takrat napovedala, da bo z novembrom priporočilo glede potrošniškega kreditiranja preoblikovala v zavezujoč instrument in navzgor omejila ročnost potrošniških kreditov in razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Po stališču Banke Slovenije je obravnavani ukrep potreben z vidika zagotavljanja finančne stabilnosti. Pa to res drži?

 • Predsednik vlade na uradnem obisku v Budimpešti za nadaljnjo krepitev sodelovanja

  Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je na povabilo predsednika vlade Madžarske Viktorja Orbána danes na uradnem obisku na Madžarskem. Srečanje pomeni potrditev dobrososedskih odnosov, rednega političnega dialoga med Slovenijo in Madžarsko, hkrati pa gre tudi za prvo uradno srečanje aktualnih predsednikov vlad.

 • Premier: »Danes bi nekateri radi zmanjšali pomen desetdnevne vojne, vendar to ni mogoče«

  Predsednik vlade Marjan Šarec je v Cerknem nagovoril zbrane na slovesnosti ob dnevu suverenosti in odkritju spominskega obeležja tajnemu skladišču orožja teritorialne obrambe. V svojem nagovoru je opisal dogodke tistega časa ter pozval k enotnosti in ponosu naroda v današnjem času.

 • Vlada SDH pozvala k posredovanju informacije glede zamenjave članov poslovodstva Petrola

  Vlada je na današnji dopisni seji sklenila pozvati Slovenski državni holding (SDH), da ji kot zakoniti upravljavec kapitalskih naložb Republike Slovenije najkasneje do 4. novembra 2019 posreduje informacijo v zvezi z zamenjavo članov poslovodstva družbe Petrol, s poudarkom na razlogih, vzrokih in posledicah zamenjave.

 • Video

  49. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru v zdravstvu, predlog novele Zakona o orožju in program odprave neposredne škode na stvareh zaradi februarskih poplav ter potrdila spremembe uredbe o zelenem javnem naročanju.

 • Predsednik vlade: »Na Institut Jožefa Stefana smo lahko izjemno ponosni«

  Predsednik vlade Marjan Šarec je na Institutu Jožef Stefan (IJS) nagovoril udeležence jubilejne X. konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije. Konferenco organizira Svetovni slovenski kongres, na njej pa udeleženci obravnavajo različne teme, od vpliva svetovne ekonomije na družbo do podnebnih sprememb in ekologije.