Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila nov projekt, in sicer »Monitoring prenašalcev vektorskih bolezni (CRP)«. Skupna vrednost projekta, ki bo trajal tri leta, znaša 450.000 evrov.

 • Premier nagovoril zbrane na prireditvi ob 70. obletnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev

  Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je danes v kulturnem domu Pliberk nagovoril zbrane na prireditvi ob 70. obletnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev, katerega vloga vsa ta leta je ohranjati in negovati slovensko identiteto, jezik, kulturo in dediščino v Republiki Avstriji.

 • Premier nagovoril mlade zamejce ob zaključku projekta Mreža Alpe Jadran M.A.J.

  Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je danes v Cankarjevem domu nagovoril zbrane na prireditvi ob koncu dveletnega projekta Mreža Alpe Jadran M. A. J., ki ga je organizirala Slovenska gospodarska zveza iz Celovca.

 • Video

  51. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Stvarnopravnega zakonika. V času uporabe Stvarnopravnega zakonika so se pokazale določene pomanjkljivosti oziroma možnosti za izboljšanje, zato je Ministrstvo za pravosodje pristopilo k pripravi sprememb. Vlada je danes določila tudi besedilo Resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«, ki je podlaga za nacionalne ukrepe in enovit strateški načrt za izpolnjevanje Skupne kmetijske politike.

 • Predsednik vlade na vrhu slovenskega gospodarstva: »Tukaj smo zato, da delamo z vami in vam pokažemo, da želimo sodelovati«

  Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je nagovoril udeležence 14. vrha slovenskega gospodarstva.

 • Takih posvetov bi moralo biti več

  Tako je menil eden od udeležencev posveta z državljani, ki so ga 20. novembra 2019 v Ljutomeru skupaj organizirali Občina Ljutomer, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Vlada Republike Slovenije. Na posvetu so se občani in občanke ter dijaki in dijakinje pogovarjali s predstavniki občinske, vladne in evropske ravni. Osrednji temi sta bili v skladu z interesom občine kmetijstvo in turizem.

 • Premier na razglasitvi najboljših podjetij v pomurski regiji: »Pomurje vsak dan kaže svoj razvoj in napredek, dokaz za to so tudi današnji nominiranci«

  Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je nocoj v gledališču Park v Murski Soboti nagovoril zbrane na predstavitvi najboljših podjetij v pomurski regiji v okviru projekta »Pomursko podjetje leta«, ki sta ga pripravila in izvedla Pomurska gospodarska zbornica in tednik Vestnik.

 • 30 let Konvencije o otrokovih pravicah

  Generalna skupščina Združenih narodov je pred 30 leti sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. Konvencija temelji na štirih glavnih načelih oz. pravicah, ki pripadajo vsem otrokom sveta: prepoved diskriminacije, najboljša korist otroka, pravica do preživetja in zaščite pred kakršnimkoli izkoriščanjem ter sodelovanje in soudeležba otrok. Med podpisniki konvencije, ki jo je je doslej podpisalo 196 držav, je tudi Slovenija.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018 in 2019, v letu 2019.

 • Predsednik vlade odgovarjal na poslanska vprašanja

  Premier Marjan Šarec je odgovarjal na vprašanja o črpanju evropskih sredstev, vardi na obmejnem območju, stanovanjski politiki in priseljevanju.

 • Premier na odprtju zadnjega dela mengeške obvoznice

  Predsednik vlade Marjan Šarec je skupaj z županom Občine Mengeš Francem Jeričem, direktorjem DARS-a Tomažem Vidicem, direktorjem Gorenjske gradbene družbe Stanislavom Remicem in prvim županom Občine Mengeš Janezom Perom svečano prerezal trak ter s tem simbolično predal v uporabo še zadnjo tretjino mengeške obvoznice. Mengeška obvoznica je del širšega projekta povezave štajerske avtoceste z gorenjsko avtocesto, s katero se bo mogoče izogniti ljubljanskemu obroču na poti na Gorenjsko oziroma v obratni smeri.

 • Priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje k predlogu Priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec).

 • 89. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede dopolnjenega predloga državnih proračunov in izdala novelo Uredbe o o varnosti igrač ter odgovorila na poslanski vprašanji.

 • Video

  Predsednik vlade: Ne smemo pustiti, da bi socialni dialog zamrl

  "Socialni dialog je izjemnega pomena in ne smemo pustiti, da bi zamrl" je dejal premier Marjan Šarec po podpisu sprememb pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ter sprememb protokola o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga s strani socialnih partnerjev. Tako bo ESS lahko po novem obravnaval tudi predloge, ki jih ne bo predlagala vlada, a bodo - kot je poudaril premier Šarec - uživali ministrsko podporo.

 • Za razvoj Evropske unije moramo sodelovati

  Posveta o prihodnosti EU z državljani v Škofji Loki se je udeležilo veliko mladih, ki so izpostavili številne zanimive teme in vprašanja. V pogovoru z občinskimi, vladnimi in evropskimi predstavniki so odpirali razpravo o populizmih, o socialni pravičnosti, o reševanju migracij v državah izvora in tem, da mora EU ostati humana. Na koncu so goste kot predstavnike oblasti vprašali, ali so jih res pripravljeni poslušati, ali bodo še "furali" po svoje.

 • Video

  50. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Akcijski načrt za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo. Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih.

 • Srečanje visokih predstavnikov za nasledstvo 13. novembra v Zagrebu

  Danes je v Zagrebu potekala 5. seja Stalnega skupnega odbora visokih predstavnikov za nasledstvo držav naslednic SFRJ. Od zadnjega sestanka visokih predstavnikov za nasledstvo (11. in 12. novembra 2015 v Sarajevu) so minila skoraj natanko štiri leta. Slovenska delegacija pod vodstvom visoke predstavnice Republike Slovenije za nasledstvo mag. Mateja Vraničar Erman se je zavzela za dosledno in učinkovito implementacijo Sporazuma o vprašanjih nasledstva s strani vseh držav, za izpolnitev obveznosti iz sporazuma v dobri veri in za nadaljevanje neprekinjenega dialoga med visokimi predstavniki za nasledstvo.

 • Druga seja Sveta za nacionalno varnost

  Danes je bila v vladnih prostorih druga seja Sveta za nacionalno varnost (SNAV), prva po spremenjenem odloku o tem posvetovalnem in usklajevalnem telesu vlade za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zašite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji je vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve v dokončni obravnavi sprejel stališče vlade do zahteve Državnega sveta, da Državni zbor znova odloča o noveli Zakona za uravnoteženje javnih financ. Vlada predlogu novele, ki je bil v zakonodajnem postopku amandmiran tako, da je v pretežnem delu naslovil pomisleke oziroma nestrinjanja vlade k prvotnemu predlogu zakona, ne nasprotuje.

 • Vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o noveli Zakona o socialno varstvenih prejemkih

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (novela ZSVarPre). Vlada poudarja, da bodo posamezniki oziroma družine kljub ukinitvi dodatka za delovno aktivnost ostali upravičeni do tistega dela denarne socialne pomoči, ki je namenjen osnovnemu preživetju.