Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS soglašala s predlogom amandmaja k predlogu novele Zakona o priložnostnih kovancih. S predlaganim amandmajem se število dogodkov, ob katerih se na leto lahko izdajo zbirateljski kovanci povečuje iz pet dogodkov na deset.

Vlada je novembra lani določila besedilo predloga novele Zakona o priložnostnih kovancih, ki spreminja število dogodkov, ob katerih se v posameznem letu lahko izdajo zbirateljski kovanci. Veljavni zakon namreč določa, da se lahko zbirateljski kovanci izdajo ob največ dveh dogodkih na leto. Zaradi številnih pomembnih dogodkov tako na kulturnem, športnem, humanitarnem, zgodovinskem, znanstvenem, političnem ter drugih področjih je bilo zaznano, da je veljavna ureditev neustrezna, saj v nekaterih letih onemogoča izdajo zbirateljskih kovancev ob vseh ključnih dogodkih, ki bi si to zaslužili. Vlada je v predlogu novele zakona zato predvidela, da bi se v posameznem letu lahko izdali zbirateljski kovanci ob največ petih dogodkih.
Predlagani amandma k noveli zakona predvideva, da bi se zbirateljski kovanci lahko izdali ob največ desetih dogodkih in vlada s tem amandmajem soglaša.

Vlada je danes na seji vladnega odbora za gospodarstvo soglašala tudi s predlogi amandmajev k predlogu novele Zakona o finančni upravi.
Predlogi amandmajev vključujejo popravke besedila k posameznim določbam predloga novele zakona s ciljem večje pravne varnosti in jasnosti (določnosti) pravnih norm.