Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 31. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o najemu prostorov v stavbi na naslovu Prešernova cesta 10, Ljubljana, Predlagatelj: minister za kulturo

2. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., pri nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Dogoše (Počivališče Maribor vzhod), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

3. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., pri nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Dogoše (Počivališče Maribor zahod), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

4. Predlog soglasja na vsebino izbrisnega dovoljenja na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega moženja št. C2130-13R213004 na Občino Podčetrtek, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

5. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnine v k. o. 1241 Lastnič , DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

6. Predlog določitve javnega zavoda Grm Novo Mesto-center biotehnike in turizma za upravljavca kmetijskih zemljišč v k. o. 1457 Ždinja vas, k. o. 1456 Novo mesto, k .o. 1493 Veliki Podljuben, k .o. 1485 Gotna vas, k. o. 1458 Črešnjice, k .o. 1479 Brusnice in k. o. 1494 Jurka vas,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

7. Predlog določitve Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije, k. o. 1322 Krško, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

8. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca nepremičnin v k. o. 2191 Želeče,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

9. Predlog določitve Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za upravljavca nepremičnin navedenih na seznamu, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

10. Predlog soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost v letu 2020 direktorju Agencije za zavarovalni nadzor,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za finance

11. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za nedoločen čas na delovnem mestu sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Službi za informatiko, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

12. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto višji samostojni policijski inšpektor v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Generalni policijski upravi, Upravi uniformirane policije, Sektorju mejne policije, Oddelku za operativo,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

13. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda javni uslužbenki ob zaposlitvi na Ministrstvo za kulturo, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za kulturo

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

20. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

21. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

22. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Kranj, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

23. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana , Predlagatelj: minister za zdravje

24. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Park Škocjanske jame, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

25. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

26. Predlog sklepa spremembe sestave Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano