Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 70. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2021, Poročevalec: Zvonko Černač

1A. Predlog soglasja k Predlogu amandmaja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1B. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

4. Predlog za izločitev zemljišč iz poslovnih knjig Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in iz gospodarjenja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5. Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2021, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

6. Program dela državne geodetske službe za leto 2022, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6A. Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobje 2022–2025, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede posodobitve potrdila o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola h Konvenciji o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na kmetijsko, gradbeniško in rudarsko opremo (protokol o kmetijski, gradbeniški in rudarski opremi), Poročevalec: Marjan Dikaučič

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem Svetu za zunanje zadeve (trgovina) 13. in 14. februarja 2022 v  Marseillu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov pristojnih za vesolje 16. februarja 2022 v Toulousu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalni konferenci evropskih ministrov za socialno gospodarstvo "Odločilen korak za rastoči sektor" 17. februarja 2022 v Strasbourgu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 48. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 10. in 11. februarja 2022, v hibridnem formatu, v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma za vzpostavitev strateškega partnerstva za pospešitev uvajanja umetne inteligence v Republiki Sloveniji med Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in NVIDIA Corporation, Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

14. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na EXPO 2020 od 13. do 18. februarja 2022 v Dubaju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

14A. Izhodišča za delovno srečanje ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca s turškim ministrom za transport in infrastrukturo Adilom Karaismailođlujem 15. februarja 2022 v Ankari, Poročevalec: Jernej Vrtovec

15. Poročilo o delovnem obisku dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in dr. Helene Jaklitsch, ministrice, pristojne za Slovence v zamejstvu in po svetu pri Kmečki izobraževalni skupnosti Gorski kotar 21. januarja 2022 v Prezidu na Hrvaškem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z grozdenjem slovenskega IKT sektorja,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ureditvijo digitalnega trga, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem Pohorja,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek