Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela odgovor na stavkovne zahteve in v pogajalsko skupino imenovala novo članico

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na stavkovne zahteve reprezentativnih sindikatov, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter pooblastila posebno vladno pogajalsko skupino za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev in v pogajalsko skupino imenovala novo članico.

Vlada je spremenila sklep o imenovanju pogajalske skupine za pogajanja glede stavkovnih zahtev s Stavkovnim odborom Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikatov v zdravstvu Slovenije Pergam, SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, SINCE 07 – Sindikat centrov za socialno delo in Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predlagalo spremembo enega od dosedanjih članov pogajalske skupine. Na novo je imenovana Mateja Jenko Paš.

Vlada Republike Slovenije je pooblastila posebno vladno pogajalsko skupino, imenovano s sklepom vlade z dne 9. februarja 2022, za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev. Vlada Republike Slovenije je prav tako sprejela odgovor na stavkovne zahteve reprezentativnih sindikatov, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva z dne 4. februarja 2022 in ga pošlje Stavkovnemu odboru reprezentativnih sindikatov, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Vir: Ministrstvo za zdravje