Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 327. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odgovora na stavkovne zahteve reprezentativnih sindikatov, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, Predlagatelj: minister za zdravje

2. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 10100-7/2022/3 z dne 9. 2. 2022, o imenovanju pogajalske skupine za pogajanja glede stavkovnih zahtev s Stavkovnim odborom Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikatov v zdravstvu Slovenije Pergam, SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, SINCE 07 – Sindikat centrov za socialno delo in Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Predlagatelj: minister za zdravje