Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Izvedba rokava reke Drave pri Mali vasi se bo pričela

  Odločitev o oddaji javnega naročila »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno zmanjševanje poplavne ogroženosti za reko Dravo – Gradnja rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi v sklopu projekta FRISCO 2.3.«, je postala pravnomočna. Z včeraj podpisano pogodbo med Direkcijo RS za vode (DRSV) in izvajalcem DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., ki ima zdaj 278 dni časa za izvedbo, bo DRSV zmanjšala erozijsko ogroženost ceste Ptuj - mejni prehod Zavrč, ukrep pa bo prinesel tudi pozitivne učinke na poplavno varnost območja.

 • Odločitve 36. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 36. redni seji obravnavala 4 točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Ministrstvo za okolje in prostor glede povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana zagovarja tiste celostne rešitve, ki bodo na prvem mestu zaščitile okolje

  Projekt ljubljanskega povezovalnega kanala C0 je bil marca 2020, ko je ministrovanje prevzel minister mag. Vizjak, izpeljan do te mere, da kakršnakoli revizija brez predhodnih presoj vplivov na okolje ne bi odgovorila celostno. Odgovornost ministra je torej bila, da v okviru svojih pristojnosti naredi vse z namenom zaščite okolja.

 • Drugo nacionalno ovrednotenje indikatorja »Stopnja izvajanja celostnega upravljanja voda«

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v letu 2020 izvaja drugo nacionalno ovrednotenje indikatorja 6.5.1 (Stopnja izvajanja celostnega upravljanja voda) Cilja 6 Agende 2030 Združenih narodov (ZN). Ovrednotenje indikatorja je tudi v Sloveniji zasnovano medsektorsko in se izvaja po metodologiji ZN – Program za okolje (UNEP). V postopku ovrednotenja ima osrednjo vlogo MOP, sodelujejo pa še sektorji: ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za infrastrukturo, za zdravje in za zunanje zadeve ter in Statistični urad.

 • Evropski razpis "European Green Deal" je odprt do 26. januarja 2021

  Evropski razpis "European Green Deal" - naložba v zeleno in digitalno tranzicijo v višini 1 milijarde EUR

 • Odločitev 35. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je izdala Občini Brežice soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za območje (DPN) hidroelektrarne Brežice.

 • Iz degradiranega območja v urbani park

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal sklep o sofinanciranju projekta »Sanacija degradiranega območja Mercator – gradnja zimskega bazena in urbanega parka«, ki se v Mestni občini Slovenj Gradec izvaja preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v vrednosti dobrih 5,1 milijona evrov.

 • Ustrezno čiščenje odpadnih komunalnih voda za 2181 prebivalcev ob porečju Savinje

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal vlogo za odločitev o podpori projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik«, kjer še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.

 • Javna obravnava revizije direktive o embalaži in odpadni embalaži do 6. januarja

  Evropska komisija je v javno obravnavo do 6. januarja 2021 podala revizijo Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži.

 • Video

  Opuščamo premog, preklapljamo na obnovljive vire energije

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je z generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) mag. Stojanom Nikoličem in poslovnima direktorjema HSE mag. Mirkom Marinčičem in dr. Viktorjem Vračarjem podpisal Koncesijsko pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Minister je podpisal tudi Sporazuma z lokalnimi skupnostmi o načinu izvajanja koncesijske pogodbe, in sicer z župani občin Zagorje ob Savi Matjažem Švaganom, Laško Francijem Zdolškom, Trbovlje Jasno Gabrič, Hrastnik Markom Funklom in Litija Francijem Rokavcem.

 • Na neformalnem zasedanju Sveta EU za okolje o biotski raznovrstnosti in evropski podnebni politiki

  Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek se je udeležila neformalnega zasedanja Sveta EU za okolje, ki je prvič pod nemškim predsedovanjem potekalo v živo v Berlinu. Prvi dan zasedanja so ministri razpravljali o vlogi ohranjanja biotske raznovrstnosti v kontekstu preprečevanja pandemij in izgradnji odpornosti evropskega gospodarstva in družbe, hkrati pa so opravili prvo neformalno razpravo o globalnem okviru za biotsko raznovrstnost po letu 2020 v luči priprave na naslednje zasedanje pogodbenic (COP15), predvideno v jeseni 2021 na Kitajskem. V popoldanskem delu so začeli z razpravo o evropski podnebni politiki in predstavitvi celovitega načrta za višanje EU podnebnih ambicij do leta 2030 v okviru doseganja ciljev Pariškega sporazuma, ki so jo nadaljevali tudi naslednji dan.

 • Prostor prihodnosti oblikujemo skupaj - Mesec prostora 2020

  V ponedeljek obeležujemo Svetovni dan Habitata, dan, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1985 posvetila mestom in naseljem ter osnovni pravici ljudi do ustreznih bivališč. Z njim se v Sloveniji pričenja Mesec prostora 2020, v katerem se bo že sedmo leto zapored zvrstila vrsta različnih dogodkov, katerih skupna iztočnica je trajnostni prostorski razvoj. Ob koncu Meseca prostora, 31. oktobra, obeležujemo Svetovni dan mest, ki sledi vodilu prizadevanj strnjenih v sloganu »Boljše mesto, boljše življenje« in naslavlja izzive trajnostnega urbanega razvoja. Vabljeni k sodelovanju in udeležbi na dogodkih.

 • Preklapljamo na obnovljive vire energije - Vlada je odločila o Koncesijski pogodbi za rabo vode za proizvodnjo električne energije

  Vlada je na 34. redni seji obravnavala 5 točk s področja Ministrstva za okolje in prostor. Med drugim sklenila tudi Koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Koncesijska pogodba se sklepa z namenom, da v Sloveniji zagotovimo v čim večji meri rabo obnovljivih virov električne energije in s tem prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in blaženju podnebnih sprememb ob upoštevanju drugih okoljskih ciljev in ciljev upravljanja z vodami. Opuščamo premog, preklapljamo na obnovljive vire energije.

 • Prvi Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani - Stran pa ne bomo metal!

  Ob prvem Mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE (največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.) IP (integrirani projekt) CARE4CLIMATE nadaljuje svojo kampanjo s sloganom »Stran pa ne bomo metal!«. Projekt s preprostimi nasveti ozavešča vse potrošnike o tem, kako lahko pripomorejo k zmanjšanju količin odpadne hrane v svojem gospodinjstvu. Vsak posameznik lahko le z nekaj enostavnimi spremembami v načinu ravnanja s hrano poskrbi, da ne zavrže praktično nič (še užitne) hrane, ter s tem tudi privarčuje.

 • Ministrstvo za okolje in prostor na Gospodarski zbornici Slovenije predstavilo Osnutek dolgoročne podnebne strategije

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil predstavitve Osnutka Dolgoročne podnebne strategije do 2050 na 4. seji Strateškega sveta za energetski prehod pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Minister je poudaril, da je glavni cilj strategije doseči podnebno nevtralnost Slovenije do 2050. Dokument naslavlja številne sektorje od energetike, industrije in širšega gospodarstva do prometa in kmetijstva, ter jim zastavlja tako izzive kot tudi priložnosti.

 • Javna obravnava Osnutka novega Zakona o urejanju prostora do 24. oktobra

  Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo podalo osnutek novega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3). Pripravljen je z namenom nadaljnjega udejanjanja ciljev trajnostnega prostorskega razvoja, učinkovitega upravljanja s prostorom ter z namenom optimizacije in učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih aktov. ZUREP-3 sledi strukturi in vsebinam veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2), na podlagi spremljanja njegovega izvajanja pa nadgrajuje že uveljavljene vsebine in odpravlja njegove pomanjkljivosti.

 • Video

  Ministrstvo za okolje in prostor in Morska biološka postaja Piran z raziskavami morskih ekosistemov do učinkovitega upravljanja z morskim okoljem

  Ob obisku Nacionalnega inštituta za biologijo – Morske biološke postaje Piran (NIB-MBP), se je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak seznanil z delovanjem raziskovalne dejavnosti morja in obale. Minister mag. Vizjak je izrazil prepričanje, da gre za pomemben raziskovalni steber, za »pomembno nacionalno institucijo, ki zbira podatke in opravlja raziskave.

 • Odločitve 33. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 33. redni seji obravnavala 6 točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Geodezija za kakovostne odločitve v prostoru in času

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence tokrat preko spleta potekajočega 48. Geodetskega dneva z naslovom »Geodezija za kakovostne odločitve v prostoru in času«, ki sta ga organizirala Zveza geodetov Slovenije in Ljubljansko geodetsko društvo. Udeležence je pozdravil tudi predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca.

 • Minister mag. Andrej Vizjak:»Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050 je izziv in priložnost hkrati, ki zahteva medresorski in interdisciplinaren pristop«

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes skupaj z Inštitutom Jožef Stefan (IJS), Centrom za energetsko učinkovitost, predstavilo osnutek dolgoročne podnebne strategije do leta 2050. Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob tem poudaril, da »doseganje neto ničelnih emisij Slovenije ni breme, ampak priložnost in odgovornost. Odgovornost do zanamcev in hkrati priložnost za vse deležnike. Ta priložnost naslavlja konkretne izzive sektorjem na vseh področjih, ki se jih podnebne spremembe tičejo. Pot do podnebne nevtralnosti pa hkrati ne sme ogrožati slovenskega gospodarstva in ne sme ogrožati standarda življenja ljudi, ampak ga mora nadgraditi.«