Skoči do osrednje vsebine

Poročanje in aktualno dogajanje na podnebni konferenci COP27

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V Sharm El Sheikhu so podnebna pogajanja vstopila v drugi teden, ki je namenjen ministrski ravni. S političnega vidika bodo usmerjali nadaljnja pogajanja, vzporedno pa se nadaljuje delo na tehničnem nivoju, kot tudi neformalne konzultacije, ki jih vodi egiptovsko predsedstvo.

Zaključki prvega tedna

V soboto, 12. novembra, je na COP27 potekala zaključna plenarna seja dveh pomožnih teles Konvencije, in sicer telesa za implementacijo in telesa za tehnično in znanstveno sodelovanje. Zaključene so že bile nekatere točke dnevnega reda, predvsem tiste, ki so bile tehnične narave ali pa se nanašajo na poročanje o izvajanju. Ena izmed pomembnih vsebinskih zaključenih točke je tako imenovano Ukrepanje za podnebno opolnomočenje (angleško Action for climate empowerment -ACE), ki se nanaša na izobraževanje in ozaveščanje o podnebnih spremembah. Odprte pa ostajajo še vse politično najbolj izpostavljene teme (področje blaženja, področje prilagajanja, izgube in škode).

Dvig podnebne ambicije pred letom 2030 ter podnebne finance

Prvi dan drugega tedna je potekala ministrska okrogla miza glede o dvigu podnebne ambicije pred letom 2030, saj znanstvena poročila kažejo, da smo  na poti do segrevanja ozračja za krepko nad 2 stopinji Celzija. Zato je ključnega pomena, da svoje ukrepe okrepijo predvsem države, ki največ prispevajo k svetovnim emisij, tako imenovane major emittors.

Potekala je tudi ministrska okrogla miza na temo naslednjega kolektivnega finančnega cilja po letu 2025, ki je ena izmed pomembnih letošnjih tem, na okrogli mizi pa so bile podane usmeritve za nadaljnje delo. Države se strinjajo, da bo za potrebne podnebne ukrepe držav v razvoju potrebna mobilizacija ogromno finančnih virov, za kar samo javna sredstva ne bodo zadostovala. Tu je potrebno krepiti sodelovanje z privatnimi akterji in tudi mednarodnimi razvojnimi bankami.

Intenzivno delo na  zaključnem dokumentu konference

Vzporedno se je začelo intenzivno delo na krovnih sklepih – to je zaključni dokument konference, ki vsebuje politična sporočila in usmeritve. Kot EU si bomo med drugim prizadevali za ohranjanje ambicije na področju blaženja in s tem zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v tem kritičnem desetletju. Slovenija si hkrati prizadeva, da se v krovne sklepe vnese elemente človekovih pravic – konkretno vključitev reference na človekovo pravico do zdravega, čistega in trajnostnega okolja.

Tematski dnevi

Ob robu pogajanj potekajo tudi različni stranki dogodki in tako imenovani tematski dnevi, ki jih organizira egipčansko predsedstvo. Danes je tako v Sharm-el-Sheikhu vodni dan ter dan posvečen enakosti spolov, na obeh aktivno sodelujejo tudi slovenski predstavniki.