Skoči do osrednje vsebine

Dan Inženirske zbornice Slovenije

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister Uroš Brežan je nagovoril udeležence slavnostnega sprejema ob Dnevu Inženirske zbornice Slovenije ter podelitve nagrade za inženirsko odličnost pooblaščenemu inženirju Marjanu Pipenbaherju, ki slovensko znanje postavlja na slovenski, evropski in svetovni vrh.

Minister Brežan ob nagovoru za govorniškim pultom ob osrednji prireditvi

Minister Brežan ob uvodnem nagovoru za govorniškim pultom ob osrednji prireditvi | Avtor MOP

Srečanje je bilo namenjeno sprejemu novih članov zbornice, torej tistim, ki so letos opravili strokovni izpit za pooblaščenega inženirja in se vpisali v imenik. Doslej jih je bilo 153.

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je tokrat prvič podelila tudi nagrado za inženirsko odličnost, in sicer je šla v roke pooblaščenemu inženirju Marjanu Pipenbaherju, ki Slovenijo, Evropo in svet navdušuje s svojimi uvidi, pristopi ter inovativnimi inženirskimi rešitvami najzahtevnejših inženirskih vprašanj.

Minister je uvodoma izrazil čestitke novim pooblaščenim inženirjem, »ki ste opravili zahtevne strokovne izpite in postali člani elitnega kluba – Inženirske zbornice Slovenije. Čestitam vam za ta uspešen korak na vaši poklicni poti. Pomembno je, da zdaj vaše izjemno znanje nagradite in uporabite za razvoj naše inženirske stroke, slovenske in evropske družbe ter gospodarstva. Z vami bomo postavljali nove meje mogočega. Verjamem, da boste pri tem sledili svojim vzornikom, med katerimi je zagotovo tudi današnji nagrajenec. Njegov opus je osupljiv, njegova osebnost karizmatična, izkušnje pa neprecenljive. Zato mu iskreno čestitam ob prejetju današnje nagrade.« 

Predsednik IZS mag. Črtomir Remec pa poudaril: »Inženirski poklic je poklic prihodnosti, zato pozdravljam vsa prizadevanja za povečanje vpisa na tehniške fakultete, vpis novih članov v imenik pooblaščenih inženirjev, še posebej pa čestitam letošnjemu nagrajencu za inženirsko odličnost Marjanu Pipenbaherju.«

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) predstavlja in varuje interese stroke ter pooblaščenih inženirjev in je posvetovalni organ državnih organov, državne uprave in univerz. Zbornica povezuje več kot 7.000 pooblaščenih inženirjev in inženirk različnih strok, ki so povezani z graditvijo objektov in urejanjem prostora. Osnovna dejavnost IZS temelji na javnih pooblastilih za vodenje imenika pooblaščenih inženirjev in imenika vodij del, izvajanje strokovnih izpitov za pooblaščenega inženirja in za vodjo del, izvajanju nadzora nad delom pooblaščenih inženirjem, nadzora nad njihovim stalnim poklicnim usposabljanjem in vodenjem disciplinskih postopkov. S ciljem dvigovanja gradbene kulture sprejema pravila dobre prakse v inženirstvu in izobražuje člane ter s tem skrbi, da so inženirske storitve narejene po zakonih, predpisih in standardih.