Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • 3 milijone evrov za podjetniško podporno okolje za leto 2023

  Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je danes objavila Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023. Z razpisom želimo potencialnim in obstoječim podjetnikom, zagonskim in hitrorastočim podjetjem zagotoviti podporno okolje, ki bo na območju Slovenije nudilo brezplačne podjetniške storitve.

 • Od 1. novembra lahko zaprosite za nepovratna sredstva zaradi visokih povišanj cen energentov

  SPIRIT Slovenija je na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina vzpostavil spletno aplikacijo, preko katere bodo podjetja lahko oddala vlogo za dodelitev nepovratne pomoči za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina.

 • Vlada s sistemskim pristopom odločno naproti krožnemu gospodarstvu in razogljičenju Slovenije

  Po sklepu vlade je Ministrstvo za javno upravo (MJU) sredi oktobra prevzelo koordinacijo izvajanja 2. faze Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP-KG).

 • Cene pogonskih goriv in kurilnega olja od polnoči dražje

  Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri, 25. oktobra, do vključno ponedeljka, 7. novembra 2022, znašali 1,775 evra za liter dizelskega goriva in 1,430 evra za liter NMB-95. Obenem bo nova najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja znašala 1,459 evra na liter.

 • Merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij

  Socialna podjetja bodo predvidoma v letu 2024 morala začeti z obveznim poročanjem o družbenih učinkih svojega delovanja. Da bi spodbudili javno razpravo o predlogu modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij tega predstavljamo javnosti in vabimo socialna podjetja k sodelovanju. Tudi na podlagi rezultatov in poročil socialnih podjetij bo namreč oblikovana uredba o družbenih učinkih, ki jo predvideva Zakon o socialnem podjetništvu, na podlagi uredbe pa bodo podjetja potem dejansko morala poročati o učinkih.

 • Spremenjen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

  Spremenili smo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. Sprememba podaljšuje rok za oddajo vlog, ureja določene pogoje za kampe, merila za podjetja v javni lasti ter pogoj glede vpisa v Register nastanitvenih obratov in sistem kategorizacije za vzpostavitev novega nastanitvenega obrata.

 • Žensko podjetništvo velik potencial za gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest

  V Ljubljani je potekalo srečanje podjetnic začetnic treh generacij programa ABC podjetništva, ki od leta 2019 deluje pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija in gospodarskega ministrstva. Udeležilo se ga je več kot 150 žensk, nekatere med njimi so na podjetniško pot šele dobro stopile, druge so se na njej že soočile z izzivi, ki jih uspešno premagujejo, tretje pa na svoji samostojni poslovni poti že žanjejo uspehe. Zbrane podjetnice so se strinjale, da sta jim ravno usposabljanje in finančna spodbuda zelo pomagala pri ustanovitvi podjetja in zagonu poslovanja.

 • Seja Sveta Vlade RS za korporativno upravljanje

  V prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je včeraj zasedal Svet Vlade RS za korporativno upravljanje, ki mu predseduje državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejan Židan.

 • Trgovinski sporazumi Evropske Unije omogočajo večji izvoz, stabilnejše gospodarske odnose in varen dostop do virov

  Evropska komisija (EK) je izdala drugo konsolidirano letno poročilo o izvajanju in izvrševanju trgovinskih sporazumov Evropske Unije (EU). Poročilo kaže, da trgovinski sporazumi EU omogočajo večji izvoz, stabilnejše gospodarske odnose in varen dostop do virov. Prizadevanja EU za odpravo trgovinskih ovir in podporo malim in srednjim podjetjem (94% vseh podjetij v EU) pomagajo pri izvozu iz EU in s tem podpirajo evropska delovna mesta.

 • Strateški svet za gospodarstvo o dolgoročnih izzivih in priložnostih slovenskega gospodarstva

  Danes se je prvič sestal Strateški svet za gospodarstvo, ki je posvetovalno telo ministra. Njegov namen je svetovati gospodarskemu ministru pri oblikovanju gospodarske politike tako z vidika kratkoročnih kot dolgoročnih ciljev slovenskega gospodarstva. Strateški svet je sestavljen iz 22 predstavnikov različnih gospodarskih panog, akademikov in neodvisnih strokovnjakov, delodajalcev in delavcev ter civilne družbe.

 • Več sodelovanja (tudi) med spoloma za prebojne inovacije v industriji in širše

  Plačne vrzeli med moškimi in ženskami ne bi smelo biti, je na današnji 4. konferenci Industrija prihodnosti dejal Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. V Sloveniji je povprečna mesečna bruto plača za ženske namreč še vedno za 4,2 odstotka nižja od plače njenega moškega kolega, med vsemi delovno aktivnimi v zasebnem sektorju je zgolj 38 odstotkov žensk, v industriji je z 32 odstotki ta delež še nižji.

 • Zaprtje javnega razpisa za velike investicije zaradi porabe razpoložljivih sredstev

  Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji je danes v Uradnem listu (št. 132/2022) objavila zaprtje razpisa zaradi porabe vseh razpoložljivih sredstev.

 • V Sloveniji se bo odprla Evropska pisarna za izobraževanje na področju vesolja

  Vlada je potrdila sodelovanje Slovenije v projektu Evropske pisarne za izobraževanje na področju vesolja (angleško European Space Education Resource Office – ESERO). Projekt je oblikovala Evropska vesoljska agencija (angleško: European Space Agency – ESA) z namenom povečati interes med mladimi za nadaljnje izobraževanje na področju naravoslovnih znanj.

 • Ministra Han in Jevšek soglasna: »Z razvojnimi razlikami še ne smemo biti zadovoljni.«

  Na Ptuju danes poteka že drugi dan Slovenskih regionalnih dni, katerega se udeležujeta tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek. Ministra sta v svojih uvodnih nagovorih zjutraj poudarila pomen dobrega sodelovanja med občinskim, regionalnim in državnim nivojem ter izpostavila ključno vlogo kohezijskih sredstev pri zmanjšanju razvojnih razlik med regijami.

 • Minister Han na tradicionalnem srečanju primorskih gospodarstvenikov

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je skupaj s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom udeležil tradicionalnega XXVI. srečanja gospodarstvenikov Primorske, kjer je poudaril pomen gospodarskih zbornic pri sooblikovanju gospodarske politike in doprinosu za celotno gospodarstvo, ne zgolj za njihove člane.

 • Spletna anketa

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljamo analitično podlago za vzpostavitvi stalne sheme skrajšanega delovnega časa, ki bo vključevala tudi analizo potreb trga dela po tovrstni shemi.

 • Državni sekretar Matevž Frangež: »Invalidska podjetja lahko računajo na več proračunskih sredstev.«

  Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Matevž Frangež je otvoril letošnjo konferenco invalidskih podjetij, katere osrednji poudarek je namenjen upravičenosti subvencioniranja invalidskih podjetij.

 • Minister Han na Madžarskem o krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se danes mudi na delovnem obisku v Budimpešti, kjer se je sestal z madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Pétrom Szijjártó in ministrom za inovacije in tehnologijo dr. Lászlóm Palkovicsem. Ministri so spregovorili o ukrepanju držav za blažitev energetske krize.

 • Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja 3 milijone evrov za posojila zadrugam

  Slovenski regionalno razvojni sklad je razpisal posojilna sredstva za spodbujanje naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva. Upravičenci so zadruge in podjetja, ki so najmanj v 85 % lasti zadruge oziroma zadružne zveze ter delujejo na področju živilskopredelovalne, lesnopredelovalne ali trgovinske dejavnosti.

 • Od polnoči nove cene pogonskih goriv

  Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri, 11. oktobra, do vključno ponedeljka, 24. oktobra 2022, znašali 1,684 evra za liter dizelskega goriva in 1,414 evra za liter NMB-95.