Skoči do osrednje vsebine

Merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Socialna podjetja bodo predvidoma v letu 2024 morala začeti z obveznim poročanjem o družbenih učinkih svojega delovanja. Da bi spodbudili javno razpravo o predlogu modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij tega predstavljamo javnosti in vabimo socialna podjetja k sodelovanju. Tudi na podlagi rezultatov in poročil socialnih podjetij bo namreč oblikovana uredba o družbenih učinkih, ki jo predvideva Zakon o socialnem podjetništvu, na podlagi uredbe pa bodo podjetja potem dejansko morala poročati o učinkih.

sklenjene dlani poslovnežev v krogu, ki skupaj držijo prst, iz nje pa mlado rastlino

Kakšni so družbeni učinki socialnih podjetij?

Model, ki ga je oblikoval Inštitut za ekonomska raziskovanja, je namenjen prikazu pozitivnih učinkov socialnih podjetij za širšo družbo. Podjetjem  omogoča oblikovanje poročila o doseganju družbenih učinkov, ki ga bodo lahko uporabili za poročanje, predstavitev potencialnim investitorjem ter odločevalcem. Poleg tega jim pomaga načrtovati razvoj dejavnosti ter predvideti aktivnosti za povečanje družbenih učinkov.

Socialna podjetja vabimo k uporabi modela ter posredovanju poročil, odzivov, predlogov in uporabniških izkušenj. Posredovana poročila in predlogi bodo ministrstvu služili kot osnova za analizo ter pripravo končnega modela in uredbe. Predlog modela socialno podjetje usmerja in vodi skozi proces merjenja družbenih učinkov. Pomaga mu opredeliti kazalnike in merske enote ter predvideti načine in aktivnosti za izboljševanje družbenih učinkov, ki jih ustvarja s svojim delovanjem na trgu.

Obseg in kompleksnost merjenja sta odvisna od namena merjenja in poročanja o družbenih učinkih. Socialno podjetje lahko izbere med »Obveznim poročanjem« in »Razširjenim poročanjem z dodatnimi neobveznimi vsebinami«. Pri tem je obvezno poročanje namenjeno identifikaciji ter merjenju družbenih učinkov in poročanju ministrstvu, razširjeno poročanje z dodatnimi neobveznimi vsebinami pa vključuje definiranje in merjenje sredstev oziroma kapitala organizacije in posrednih rezultatov organizacije. Dodatno vključuje razširjeno analizo rezultatov, analizo izvedenih aktivnosti in učinkovitosti, vključno z analizo stroškov in koristi.

Model lahko uporabljajo tudi organizacije oziroma pravni subjekti, ki nimajo statusa socialnega podjetja, ne glede na to pa delujejo skladno z načeli socialnega podjetništva oziroma so subjekti socialne ekonomije.

Predlog modela za obvezno ali razširjeno poročanje

  • Predlog modela za obvezno ali razširjeno poročanje

    Predlog modela, ki je na voljo za uporabo, socialno podjetje usmerja in vodi skozi proces merjenja družbenih učinkov. Pomaga mu opredeliti kazalnike in merske enote ter predvideti načine in aktivnosti za izboljševanje družbenih učinkov, ki jih ustvarja s svojim delovanjem na trgu. Proces merjenja sestavlja pet zaporednih korakov, trenutno pa je pripravljen v Excelu, saj je še v testni fazi. Za pomoč pri izpolnjevanju so na voljo navodila za uporabo.
    Obrazci, prijavnice
  • Socialno podjetništvo

    Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki s svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na težave v družbi in ustvarja družbeno korist. Socialna podjetja tako s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih družbenih problemov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.