Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v letu 2018

  Vlada RS je dne 18. 7. 2019 sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v letu 2018 (junij, julij in oktober).

 • Poročilo Evropske komisije o ovirah v trgovini in naložbah

  Evropska komisija je tudi letos objavila poročilo o ovirah v trgovini in naložbah. V poročilu ugotavlja, da se število trgovinskih ovir, s katerimi se evropska podjetja oziroma izvozniki srečujejo na trgih zunaj EU, še vedno povečuje. V poročilu je identificiranih 45 novih trgovinskih ovir v letu 2018 oziroma skupno 425 trgovinskih ovir v 59-ih državah. Kar 80 % novih trgovinskih ovir za izvoznike je bilo identificiranih na Kitajskem, v ZDA, Indiji in Alžiriji, te pa zadevajo zlasti izdelke iz jekla in aluminija ter izdelke informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 • Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po močnem neurju s poplavami 2019 (22. in 23. junij 2019)

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-16/2019-45-DGZR z dne 3. 7. 2019 in dopolnilnega sklepa št. 844-16/2019-48-DGZR z dne 12. 7. 2019 ter na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po močnem neurju s poplavami 22. in 23. junija 2019 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

 • Minister Počivalšek v Občini Preddvor

  Minister Zdravko Počivalšek se je danes mudil v Občini Preddvor, kjer se je na pobudo poslanke Mateje Udovč sestal z županom Rok Roblek, ki mu je predstavil izzive, s katerimi se občina srečuje, predvsem pa priložnosti za rast le-te.

 • Slovenija krepi gospodarsko sodelovanje z italijansko deželo Furlanijo – Julijsko krajino

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se na povabilo Slovenskega deželnega gospodarskega združenja danes mudi na delovnem obisku v Trstu. Minister želi okrepiti nadaljnje gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in deželo Furlanijo - Julijsko krajino ter sodelovanje z zamejskimi gospodarstveniki. Počivalšek se je srečal tudi z odbornikom za gospodarske dejavnosti in turizem oz. deželnim ministrom Furlanije - Julijske krajine Sergiom Emidio Binijem.

 • Učinki trgovinskih sporazumov med EU in Avstralijo ter Novo Zelandijo

  EU je julija 2018 začela pogajanja za sklenitev sporazumov o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo. Slovenija, kot izvozno usmerjeno gospodarstvo, ta pogajanja podpira, saj lahko kljub skromnemu obsegu trenutne trgovine z Avstralijo in Novo Zelandijo prinesejo nove poslovne priložnosti za slovenska podjetja. Podpiramo dogovor, ki bo obsežen, uravnotežen in skladen s pravili WTO ter bo upošteval tudi občutljivosti kmetijskega sektorja.

 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

  Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 45, z dne 12. julija 2019, objavil javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«. Javni razpis je namenjen spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave oziroma obdelave lesa in zapolnjevanju manjkajočih členov ter tesnejšemu povezovanju gozdno-lesne verige.

 • Vlada RS potrdila Nacionalno kontaktno točko Slovenije za OECD

  Vlada RS je sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic OECD za večnacionalne družbe (v nadaljevanju OECD NKT Slovenija). S tem je Republika Slovenija upoštevala priporočila OECD po prilagoditvi institucionalne strukture OECD NKT Slovenija, ki bi poleg deležnikov s strani ministrstev vključevala tudi predstavnike sindikatov, gospodarstva, nevladnih organizacij in univerz. Z institucionalno spremembo OECD NKT Slovenija pa je bil sprejet tudi Pravilnik o obravnavi posebnih primerov. S to spremembo je omogočeno, da se lahko zainteresirana javnost obrne na OECD NKT Slovenije v primeru domnevnega kršenja načel družbene odgovornosti s strani multinacionalnih podjetij.

 • Pripombe javnosti na osnutek predloga Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je do izteka roka za pripombe javnosti na osnutek predloga Zakona o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov prejelo pripombe, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

 • Predlagane spremembe na področju posredovanja podatkov potrebnih za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini za namen javnega posvetovanja.

 • Minister Počivalšek: V ospredju reševanja podnebnih izzivov mora ostati vidik mednarodne konkurenčnosti gospodarstva

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je danes v Helsinkih udeležil neformalnega zasedanja Sveta za konkurenčnost, saj je Finska ta teden prevzela predsedovanje Svetu EU. Glavna tema zasedanja je bila trajnostna rast, v okviru katere se je prvi del razprave osredotočal na združeno obravnavo politike enotnega trga in industrijske politike ter ustvarjanja nastavkov za povečanje konkurenčnosti EU na tem področju. V drugem delu pa so ministri za konkurenčnost govorili o poti do podnebno nevtralnega gospodarstva EU, kar je minister Počivalšek označil za izziv in hkrati priložnost.

 • V Novem mestu zagnali proizvodnjo 5. serije vozil Clio

  "Dejstvo je, da je Revoz v slovenskem gospodarskem prostoru izjemno pomemben igralec. To je potrdila tudi Vlada RS z dosedanjo finančno podporo. Ravno investicijo, ki jo odpirate danes, smo podprli s šestimi milijoni evrov, ta pomoč pa je priznanje francoskemu Renaultu za dosedanje sodelovanje in je obenem zahvala za odločitev, da proizvodnjo 5. generacije Clia zaupa svoji podružnici v Sloveniji." S temi besedami je minister Zdravko Počivalšek pozdravil udeležence zagona proizvodnje nove serije vozil Renault Clio v Novem mestu.

 • Gospodarsko ministrstvo objavilo študijo potencialnih posledic Brexita na slovensko gospodarstvo

  Študija o posledicah različnih scenarijev Brexita oz. odhoda Združenega kraljestva Velike Britanije iz EU na notranji trg in trgovinske odnose kaže, da bi prišlo do zelo majhnega znižnanja bruto domačega proizvoda v Sloveniji. Najbolj bi se znižal slovenski izvoz v Združeno kraljestvo, kar pa bi nadomestili s povečanjem izvoza v EU in preostale države sveta. Izstop bi nekoliko zmanjšal dodano vrednost v nekaterih panogah slovenskega gospodarstva, v nekaterih pa bi jo povečal. V vsakem primeru bi bil vpliv majhen. Enako bi Brexit tudi relativno malo vplival na zaposlenost v Sloveniji. Študijo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani.

 • V Ljubljani se odvija Mednarodni simpozij Dragon 4

  Od 25. do 28. junija v Ljubljani poteka mednarodni simpozij s področja opazovanja Zemlje »Dragon 4«, ki se ga udeležuje več kot 250 uglednih znanstvenikov iz Evrope in Kitajske. Dragon 4 je projekt sodelovanja Evropske vesoljske agencije in Ljudske republike Kitajske v sklopu njihovega ministrstva za znanost in tehnologijo ter Nacionalnega centra Ljudske republike Kitajske za daljinsko zaznavanje, ki poteka vse od leta 2004. Namen projekta je uporaba satelitskih podatkov o stanju Zemlje in razvoj aplikacij v povezavi z aktualnimi družbenimi izzivi na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane, vode, urbanizacije in pametnih mest. Pomemben pa je tudi na področju spremljanja podnebnih sprememb.

 • Slovenija je znotraj Pobude treh morij pomemben razvojni partner

  „Slovenija gosti Vrh Pobude treh morij ravno v letu, ko praznujemo 15 let članstva v EU. V tem času je Slovenija uspešno prešla v tržno gospodarstvo, pritegnila vrsto razvojno naravnanih projektov in se vključila v zahodne dobaviteljske verige. Kar je najpomembneje, postali smo hitro se razvijajoča ekonomija ter politično stabilna in odprta država,“ je na jutranji okrogli mizi Investment talk izpostavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

 • Ustanovljen je bil Svet Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje

  V prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes prvič zasedal Svet Vlade RS za korporativno upravljanje, ki mu predseduje državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar. Ustanovljen je bil 28. marca 2019 z namenom dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 • Slovenija in Bavarska o gospodarskih odnosih in izzivih prihodnosti

  Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je v okviru dvodnevnega delovnega obiska na Bavarskem v Nemčiji srečal z namestnikom bavarskega ministrskega predsednika in deželnim ministrom za gospodarske zadeve, regionalni razvoj in energijo Hubertom Aiwangerjem.

 • Udeležba Ministra Počivalška na Vrhu in Poslovnem forumu Pobude treh morij

  Minister Zdravko Počivalšek se bo ta teden udeležil Vrha Pobude treh morij ter Poslovnega foruma, ki bo potekal v okviru tega.