Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/568 dne 23. aprila 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov se podaljšuje sistem izvoznih dovoljenj za najbolj nujno zaščitno opremo

  Evropska komisija je zaradi prenehanja veljavnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 z dne 14. marec 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L št. 77I z dne 15. 3. 2020, str. 1) s 25. aprilom 2020 in zaradi pomanjkanje določene opreme v Uniji pripravila Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/568 dne 23. aprila 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L št. 129 z dne 24. 4.2020, str. 7 ).

 • Izbranih 19 ambasadorjev slovenskega gospodarstva Green. Creative. Smart.

  družino ambasadorjev nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva, ki jo javna agencija SPIRIT Slovenija vodi pod sloganom »I FEEL SLOVENIA. Green. Creative. Smart.«, je bilo izbranih 19 slovenskih podjetij in organizacij. Ambasadorji in njihove prebojne rešitve, ki izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno, bodo aktivno vključeni v številne promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja.

 • Evropski ministri o pomoči prizadetemu turističnemu sektorju

  Hrvaško predsedstvo Svetu EU je organiziralo videokonferenčno zasedanje ministrov EU, pristojnih za turizem, na kateri je Slovenijo zastopal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Ministri so izpostavili pomen turizma za nacionalna gospodarstva ter so poudarili potrebo po čimprejšnjem ustrezen ukrepanju, saj je ta sektor eden najbolj prizadetih zaradi pandemije COVID-19. Zavzeli so se za koordinirano pripravo ukrepov evropskega načrta za okrevanje, kar je za sektor turizma ključno.

 • V javni razpravi predlog predlog Pojasnila 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 (2016) – Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi COVID-19

  Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli prošnjo Slovenskega inštituta za revizijo za soglasje k predlogu Pojasnila 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 (2016) – Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi COVID-19. Predlog pojasnila je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 10. 4. 2020

 • Podpisan dodatek dogovora o razvoju jugovzhodne regije

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta regije Jugovzhodne Slovenije mag. Gregor Macedoni sta danes v Novem mestu podpisala dodatek dogovora o razvoju jugovzhodne regije. Z njim bo za izvedbo 27 projektov namenjenih skupno 56 milijonov evrov. Večina projektov iz tega dogovora je s področja razvoja poslovnega okolja, mobilnosti in gradnje komunalne infrastrukture. Gre za instrument evropske kohezijske politike, ki se izvaja v tesnem partnerstvu med evropsko, nacionalno in lokalno ravnjo.

 • Imenovan je nov direktor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

  Vlada Republike Sslovenije je na današnji seji izdala odločbo o razrešitvi Antona Zakrajška s položaja direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve (Zavod), na njegovo mesto pa je z jutrišnjim dnem za vršilca dolžnosti imenovan Tomi Rumpf. Zavod poleg opravljanja javne gospodarske službe oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv ter obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, izvaja tudi nabavo zaščitne opreme.

 • Do znižanja emisij z leseno gradnjo in predelavo lesa

  Na Direktoratu za lesarstvo, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo si prizadevamo za povečanje uporabe lesa z gradnjo z lesom in za predelavo v izdelke z visoko dodano vrednostjo. V obdobju 2016 do 2020 je bilo tako s strani MGRT iz različnih virov skupaj za lesarsko panogo namenjenih (izplačanih) 14.947.196 EUR (razpisanih pa 25.600.000 EUR). Direktorat za lesarstvo je v tem obdobju z evropskimi sredstvi sofinanciral 116 projektov.
  Lesena hiša povprečne velikosti v življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO2, če je dodana še lesena notranja oprema, pa od 30 do 70 ton CO2. Priložnost za boljši izkoristek lesa zato predstavlja tudi Evropski zeleni dogovor, ki predvideva vzpostavitev trajnostnega evropskega gospodarstva, ki do leta 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov. Ker je lesena gradnja pomemben del prehoda na nizkoogljično, podnebno nevtralno gospodarstvo, imamo zaradi velike razpoložljivosti lesne surovine dober potencial za doseganje ciljev dogovora.

 • Slovenski podjetniški sklad ponovno odpira Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije

  Slovenski podjetniški sklad je v petek, dne 10.04.2020, v Uradnem listu RS in na spletni strani ponovno aktiviral Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije, katera je zaradi izrednih razmer in reorganizacije delovnih procesov ter usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na ukrepe blažitve posledic koronavirusa, začasno zaprl.

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 • Prazniki bodo bolj mirni ob 27 tonah nove zaščitne opreme

  Ljubljana 10. april 2020 – Tik pred velikonočnimi prazniki bo Slovenija postala bogatejša za kar 27 ton zaščitne opreme. Že v zgodnjih jutranjih urah je prispelo letalo s kar 20 tonami zaščitne opreme, ki jo je naročil in dobavil Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (Zavod). V poznih večernih urah pa je Zavod prejel še 7 tonsko pošiljko. Ta je še posebej pomembna, saj gre za prvo dostavo opreme iz logističnega centra v mestu Quingdao preko zračnega mosta. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Zavod sta ga v tesnem sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Pekingu in s podjetjem Skupine Hisense vzpostavila za namen čimprejšnje dobave zaščitne opreme iz Kitajske v Slovenijo.

 • Nabava zaščitne opreme mora biti transparentna

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poleg vseh aktivnosti in ukrepov, ki jih v okviru svojih pristojnosti izvaja za zajezitev vpliva epidemije virusa COVID-19, nudi tudi celovito podporo Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve (Zavod), ki ga je aktualna Vlada RS določila za nabavo zaščitne opreme. Pred tem je to spadalo pod okrilje Ministrstva za zdravje. Zavod je podpisal pogodbe s slovenskimi dobavitelji, podatki iz pogodb pa bodo še danes, z namenom zagotovitve transparentnosti, tudi javno objavljeni spletni strani Zavoda. Kljub logističnim težavam, ki se pojavljajo v dobavnih verigah po vsem svetu, so prizadevanja usmerjena v zagotovitev čimprejšnje dobave zaščitne opreme.

 • Proizvodnja in pridelava ne smeta zaspati

  Minister Zdravko Počivalšek si je danes ogledal integrirano pridelavo vrtnin LUŠT, ki je največji pridelovalec paradižnika v Sloveniji. Podjetje je ob pojavu epidemije koronavirusa sprejelo posebne ukrepe za zaščito tako svojih delavcev kot tudi samega pridelka. Gre za primer hitrega odziva in dobre prakse, ki je lahko zgled drugim gospodarskim subjektom.

 • ZRSBR ne bo prekinil pogodbe s podjetjem Acron d.o.o.

  Zavod Republike Slovenije za blagove rezerve (ZRSBR) je na podlagi odločitve aktualne Vlade Republike Slovenije pristojen za nabavo zaščitne opreme, namenjene zajezitvi širjenja epidemije COVID-19. V skladu s svojimi pristojnostmi je ZRSBR s slovenskimi dobavitelji podpisal pogodbe za dobavo različne zaščitne opreme, med drugim tudi s podjetjem Acron d.o.o. Da gre za podjetje, ki tako poslovno kot tudi strokovno dokazuje svojo ustreznost in kompetentnost je potrdil tudi Urad Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).

 • Danes Sinergise začenja natečaj za izvirne ideje uporabe satelitskih podatkov za namene soočanja s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami

  ESA v sodelovanju z Evropsko komisijo in Sinergise danes objavlja posebno različico natečaja za algoritme daljinskega zaznavanja (Sentinel Hub Custom Script Contest) , osredotočeno na uporabo vesoljskih tehnologij za podporo pri pandemiji COVID-19.

 • Pojasnilo glede uvedbe vrednostnih bonov za dopust pri slovenskih turističnih ponudnikih

  V izogib netočnim informacijam, ki napeljujejo na to, da bodo namesto regresa uvedeni vrednostni boni za dopust pri slovenskih turističnih ponudnikih, posredujemo pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 • Dobra praksa pri reševanju problema najemnin poslovnih prostorov

  Ljubljana, 3. april 2020 - Minister Zdravko Počivalšek se je danes sestal z Jožetom Mermalom, predsednikom upravnega odbora družbe BTC in mag. Damjanom Kraljem, glavnim izvršnim direktorjem družbe BTC. Namen srečanja je bil seznanitev s trenutnimi razmerami in težavami z izpadom prihodkov najemnikov prostorov v nakupovalnih središčih in posledično upravljavcev nakupovalnih središč, ki so nastale zaradi izbruha epidemije koronavirusa.

 • Spremembe Odloka o ponujanju in prodaji blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki med izjeme, za katere prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja, dodaja vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

 • Prihodnji teden že več kot pol milijona mask iz lastne proizvodnje

  Celje, 2. april 2020 - Minister Zdravko Počivalšek je obiskal proizvodno podjetje Prevent & Deloza, eno izmed podjetij, ki je ob pojavu epidemije COVID-19 zagnalo lastno proizvodnjo zaščitnih mask, da bi pomagale pri zajezitvi širjenja koronavirusa. Zagotovitev zaščitnih sredstev iz domačih proizvodnih virov je zaradi trenutnih razmer na globalnem trgu, logistično okrnjenih poti in nezanesljivih dobav, izredno pomembno. Samo ta teden bomo proizvedli 270.000 mask, prihodnji teden pa novih 500.000.

 • Izredni razpis Srednjeevropske pobude COVID-19: 600.000 EUR za projekte na področju zdravstva, izobraževanja in MSP

  CEI - Central European Initiative, Srednjeevropska pobuda, je regionalni medvladni forum, ki je zavezan k podpori evropskega povezovanja in trajnostnega razvoja s sodelovanjem med državami članicami ter z Evropsko unijo, mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter drugimi javnimi ali zasebnimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Ustanovljena je bila leta 1989 in ima sedež v Trstu. Države članice so: Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Italija, Moldavija, Črna Gora, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovenija, Slovaška in Ukrajina.

 • Zaživel poslovni forum za izmenjavo informacij med podjetji

  Agencija SPIRIT Slovenija je za podjetja vzpostavila informacijsko točko - novo spletno mesto, na katerem lahko podjetja pridobijo vse informacije o ukrepih za podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva epidemije COVID-19, na enem mestu. V okviru spletnega mesta je pred kratkim zaživel tudi Poslovni forum COOVID-19, ki je namenjen neposredni in hitri komunikaciji med podjetji, izmenjavi informacij, uporabnih gradiv in dobrih praks.