Skoči do osrednje vsebine

Razstava Čar lesa tudi v Mariboru

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov Direktorat za lesarstvo že 12. leto zapored organizira prireditev Čar lesa, skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Društvom za zaščito lesa Slovenije. Razstava je bila iz Cankarjevega doma preseljena v Arboretum Volčji Potok, nato v avlo Rektorata Univerze na Primorskem v Koper, od tam v Slovensko narodno gledališče v Novo Gorico. Sedaj je v prostorih Tehniške fakultete UM v Mariboru, kjer bo na ogled predvidoma do konca oktobra.

Zaradi sprejetih ukrepov proti širitvi Covid-19, je razstava trenutno internega značaja  in na ogled le pedagoškim delavcem in študentom tehniških fakultet. Ob njenem odprtju je Danilo-Anton Ranc, direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poudaril: »Še bolj kot do sedaj je v prihodnosti pomembno lokalno delovanje. Zato je potrebna lokalna surovina oziroma gospodarstvo, temelječe na domači surovini - lesu, ki ga imamo pri nas v izobilju«.

Ali izkoriščamo potencial našega naravnega bogastva - lesa?

V Sloveniji nimamo rudnih bogastev in tudi ne energetskih virov. Imamo pa les, ki ga lahko z malo energije predelamo v izdelke z visoko dodano vrednostjo. Slovenija lahko konkurira na globalnem evropskem in svetovnem trgu z gospodarstvom, ki temelji na lastnih surovinskih danosti in zmanjšuje surovinsko in energetsko odvisnost od drugih držav.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prepoznali les kot ključno surovino in ga umestili tudi v slovensko industrijsko strategijo 2021-2030, kar bo zagotovo omogočilo večjo predelavo in uporabo lesa. Ozaveščanje potrošnikov o uporabnosti lesa in povečanje povpraševanja po lesenih izdelkih bo spodbudilo tudi njegovo proizvodnjo. S tem namenom organiziramo razstavo in spremljajoče prireditve po vsej Sloveniji. V družbi, predvsem pa pri usmerjevalcih gospodarskega razvoja, želimo vzbuditi pozitiven odnos do te naravne dobrine.

Na področjih, bogatih z gozdom, bomo vzpostavili centre predelave lesa, kjer bo predelava surovine potekala tam, kjer nastaja. S tem bomo na podeželju ustvarili delovna mesta ter oživeli lokalno gospodarstvo, kar bi omogočilo decentralizacijo gospodarstva ter razvoj regij.

Lesnopredelovalno industrija ne onesnažuje okolja

Les je opredeljen kot nacionalna strateška surovina, omogoča pa tudi trajnostni razvoj in prehod v nizkoogljično družbo, zato moramo na vseh ravneh razumeti in podpreti njegovo predelavo v končne izdelke z visoko dodano vrednostjo. Predelava lesa je namreč energetsko najmanj potratna, zato lahko potrošnjo energije celovito zmanjšamo s preusmeritvijo gospodarstva s težke, na lesnopredelovalno industrijo.

Več informacij o sami razstavi ter promocijski video si lahko ogledate tudi na spletni strani tvambienti.