Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo in OZS skupaj v boj za boljši položaj lesarjev

Na Strokovnem spletnem seminarju za lesarje, ki ga je organizirala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija), so se obrtniki seznanili z aktualnimi zadevami, predvsem s finančnimi spodbudami za podjetja v lesno-predelovalni panogi ter z ukrepi za delodajalce in samozaposlene iz novega protikoronskega paketa.

Danilo Anton Ranc za govornico

Nagovor generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo Danila Antona Ranca

Seminar, ki so si ga obrtniki in drugi zainteresirani, zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, lahko ogledali preko spletne platforme Zoom, je eden izmed številnih dogodkov oz. strokovnih posvetov, ki jih letos organizira Direktorat za lesarstvo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ministrstvo je z zbornico že v preteklih letih uspešno sodelovalo in sofinanciralo več dogodkov, ki so pomembni za povezovanje obrtnikov, med drugim obiske podjetij v tujini in tradicionalni zbor lesarjev. Izmed 2500 pravnih oseb v lesni dejavnosti je kar 1500 samostojnih podjetnikov, ki jih ministrstvo s tovrstnimi dogodki poskuša vključevati v aktivnosti za razvoj lesne industrije.

Uvodoma je udeležence spletnega seminarja pozdravil predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh. Poudaril je, da imamo v Sloveniji velik potencial za unikatne izdelke z visoko dodano vrednostjo. Naše malo gospodarstvo ima konkurenčno prednost, potrebno pa je zagotoviti ustrezno oskrbo z lesno surovino, saj se preveč lesa iz državnih in zasebnih gozdov izvozi v sosednje države.

Sledil je nagovor generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo Danila Antona Ranca, ki je izpostavil pomen obrtnikov za slovensko lesno industrijo ter pozval k čim večji izrabi domačega lesa, kar prinaša multiplikativne učinke: »Na les so vezane obrtniške in storitvene dejavnosti ter panoge, kot so celulozna, papirna industrija in gradbeništvo. Vse dejavnosti povezane z lesom dosegajo okoli 2,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje letno, s predelavo 3 milijonov m3 lesa letno pa bi dosegle približno 4 milijarde evrov prihodkov«.

Direktorat za lesarstvo panogo podpira z različni aktivnostmi, in sicer z ozaveščanjem javnosti o prednostih lesa, z zagotavljanjem sredstev za razpise iz različnih virov, s spodbujanjem lesene gradnje preko Uredbe o zelenem javnem naročanju, s podpiranjem domačih in tujih investitorjev, prizadeva pa si tudi za vzpostavitev štirih lesnih centrov, ki bodo postali regijski predelovalci lesa.

Obrtnike je pozdravil tudi vršilec dolžnosti direktorja SPIRIT Slovenija dr. Tomaž Kostanjevec. Predstavil je nekaj glavnih aktivnosti, ki jih SPIRIT izvaja za rast in razvoj ter krepitev lesne panoge, s poudarkom na oblikovanju prijaznega poslovnega okolja za mikro in mala podjetja.

Sledila so predavanja, kjer je Darko Sajko iz Direktorata za lesarstvo predstavil finančne spodbude, ki so na voljo podjetjem v lesni industriji tako s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot tudi s strani Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenske izvozne in razvojne banke. Predstavitev je zajemala prikaz umestitve lesne industrije v novi Slovenski industrijski strategiji 2021-2030, v posebnem poglavju področja Zelenega razvoja. S strani OZS je mag. Nina Scortegagna Kavčnik predstavila še ukrepe za delodajalce in samozaposlene iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP5), mag. Katarina Železnik Logar iz Inštituta za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor pa je odgovorila na vprašanje podjetnikov glede revizije ocene tveganja - ali je potrebna dopolnitev dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu zaradi novega koronavirusa ter kaj točno je treba v dokumentu opredeliti (uporaba mask v proizvodnih prostorih).

Posnetek seminarja bo objavljen tudi na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice.