Skoči do osrednje vsebine

V šestem protikoronskem zakonu tudi ukrep povračila fiksnih stroškov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada je sinoči sprejela predlog šestega protikoronskega zakona, s katerim rešuje težave panog, ki jih je drugi val epidemije najbolj prizadel. Med novimi in težko pričakovanimi ukrepi je tudi povračilo fiksnih stroškov.

Kot je na predstavitvi predloga zakona poudaril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, je vlada s pripravo šestega svežnja ukrepov zelo pohitela, saj je drugi in izrazito visoki val epidemije podjetja pahnil v težave, ki jih dosedanji protikoronski zakoni niso naslavljali. »Rešitve zanje smo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo iskali v tesnem dialogu z gospodarskimi organizacijami, saj se zavedamo, da bodo prihodnji meseci za slovensko gospodarstvo zelo zahtevni in da šteje zlasti pravočasna pomoč s strani države.«

Med ključnimi ukrepi šestega protikoronskega svežnja so podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, podaljšanje moratorijev za kredite, poenostavitve poroštvene likvidnostne sheme, spodbude podjetjem za investicije, odlog najemnin za poslovne prostore ter delna nadomestitev fiksnih stroškov.

Gre za pomembno novost, pri kateri je vlada iskala rešitev, ki bo najbolj natančno naslavljala težave podjetij in bo hkrati administrativno najenostavnejša.

Po predlogu zakona bodo lahko podjetja prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od prvega oktobra do konca letošnjega leta. Do tega ukrepa bodo upravičene pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane pred prvim septembrom 2020 in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Prag za upravičenost do ukrepa bo padec prihodkov  upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 40 odstotkov. Znesek, do katerega bodo upravičena podjetja, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Na podlagi analize strokovne svetovalne skupine so fiksni stroški ocenjeni kot 10% prihodkov od prodaje, kar mesečno znese nekaj manj kot odstotek letnih prihodkov.

Na osnovi tega, bodo tista podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 40 do 70%, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista, ki jim bo promet padel za več kot 70%, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje.

Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1000 EUR na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal. Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih lahko prejmejo podjetja, in sicer do 3 milijone EUR oziroma do 800.000 EUR za tista podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019.

S prejeto pomočjo bodo lahko podjetja poravnala stroške najemnin, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, zavarovanj ter energije.

S šestim protikoronskim paketom bo vlada podjetjem omogočila tudi virtualno izvajanje skupščin delničarjev in sej organov nadzora. "Določili smo, kako poteka glasovanje in udeležba na sejah ter v zakonu o notariatu spremenili odločbo glede preverjanja identitete na virtualni skupščini," je pojasnil.

Podaljšalo se bo tudi obdobje za oddajo vlog za moratorij na odplačevanje kreditov pri gospodarskem ministrstvu za podjetja v težavah. Ta bodo lahko vlogo oddala najpozneje v 12 mesecih po preklicu epidemije, medtem ko bodo kreditojemalci na javni sklad vlogo za moratorij vložili najpozneje do 30. junija 2021.