Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

  Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

 • Vabilo k izkazu interesa za projekt mikroelektronike

  V sklopu Načrta za okrevanje in odpornost – komponente Digitalna transformacija gospodarstva načrtujemo vključitev Slovenije v čezmejne projekte, ki jih Evropska komisija naslavlja skozi projekte skupnega evropskega interesa, tako imenovani IPCEI – Important Projects of Common European Interest. Gre za instrument državnih pomoči za projekte, v katere se vključujejo podjetja iz več držav članic. Interes podjetij za sodelovanje zbiramo do 15. aprila 2021.

 • Najboljših 20 v 2020

  Najboljših 20 v 2020 je bilten s katerim predstavljamo izbor uspešnih projektov, ki so jih podjetja z našo pomočjo zaključila do leta 2020. V končni izbor so zajeti nekateri v celoti zaključeni projekti, ki so dosegli dogovorjene cilje in kazalnike in so primeri dobrega pogodbenega sodelovanja med podjetniško sfero in državo.

 • Na voljo 103 milijoni evrov garancij za najemanje bančnih kreditov

  Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost. Skupno razpisani 103 milijoni evrov garancij s subvencijo obrestne mere bodo podprli okoli 650 projektov.

 • Minister Počivalšek v Mirni Peči

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je popoldne obiskal podjetje CeComp d.o.o, podjetje Bartog d.o.o.. in Izobraževalni center Renault Nissan Adriatic v Mirni Peči. Na terenu se je seznanil z delovanjem in nadaljnjim razvojem podjetij ter predstavil možnosti za črpanje sredstev s strani podjetij in občin v prihodnji finančni perspektivi.

 • Pojasnilo glede pomena spreminjanja 69. člena Zakona o vodah

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s predlogom o noveliranju 69. člena Zakona o vodah želelo odpraviti nekonsistentnost v zakonu. Nikakor ni bil namen spremembe obstoječega člena širitev nabora izjem po katerih bi bilo v prihodnje mogoče graditi na vodovarstvenih območjih. Kljub temu, da smo svoj predlog sporazumno umaknili, smo prepričani, da moramo nekonsistentnost zakona vendarle odpraviti – v dobro gospodarskih družb, ki so na podlagi tega nejasnega razmerja že gradile in tistih, ki jih to še čaka.

 • Madžarski narodni skupnosti smo dodelili 2,8 milijona evrov

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je s predstavniki madžarske narodne skupnosti podpisal tri pogodbe v okviru Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti v letih od 2021 do 2024, in sicer v skupni vrednosti 2,8 milijona evrov. Minister je dejal, da so ukrepi aktualnega programa smiselno nadaljevanje že izvedenih ukrepov preteklega, saj se je izkazalo, da so to tisti projekti, ki si jih ljudje resnično želijo.

 • Vabilo k izkazu interesa v projektih skupnega evropskega interesa

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost – komponente Digitalna transformacija gospodarstva načrtuje vključitev Slovenije v čezmejne projekte, ki jih Evropska komisija naslavlja skozi projekte skupnega evropskega interesa in vabi podjetja k izkazu interesa za sodelovanje v omenjenih projektih. Podjetja lahko interes izkažejo do vključno 1. aprila 2021.

 • Video predstavitev o prenovljenem portalu SPOT

  Portal SPOT je letos januarja zaživel v prenovljeni podobi, ki poleg sveže podobe, novih funkcionalnosti in drugih novosti ponuja tudi preglednejšo strukturo vsebin. Za uporabnike smo pripravili tudi video predstavitev portala, ki je lahko v pomoč pri uporabi portala.

 • Neformalna okrogla miza o Digitalnem zelenem certifikatu

  Minister Zdravko Počivalšek se je odzval povabilu avstrijske zvezne ministrice za kmetijstvo, regije in turizem Elisabeth Kostinger za sodelovanje na neformalni okrogli mizi o Digitalnem zelenem certifikatu (Digital Green Certificate - DGC). Virtualnega srečanja so se udeležili predstavniki iz 12 držav članic EU, ki vključno s Slovenijo, podpirajo uvedbo DCG.

 • Zaostritev ukrepov na področju gospodarstva

  Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021.

 • Podaljšanje obstoječega odloka

  Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim je, med drugim, podaljšala veljavnost trenutno veljavnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji do 2. aprila 2021.

 • Državni sekretar Simon Zajc: Pripravljamo Zakon o interventnih ukrepih za turizem

  Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc je na 8. seji Strokovnega sveta za turizem predstavil ukrepe interventnega zakona za turizem ter Načrt za okrevanje in odpornost na področju gospodarskega razvoja in tehnologije, v okviru katerega lahko gospodarstvo računa na 427 milijonov evrov nepovratnih ter 495 milijonov evrov povratnih sredstev.

 • Natečaj Evropske vesoljske agencije za scenarije kratkih filmov

  Evropska vesoljska agencija (ESA) je objavila povabilo k prijavi na natečaj za scenarije kratkih filmov o evropskem raziskovanju vesolja.

 • Usposabljanje Evropske vesoljske agencije na področju daljinskega zaznavanja

  Evropska vesoljska agencija (ESA) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) organizira že deseto usposabljanje na področju daljinskega zaznavanja, tokrat s poudarkom na področju gozdarstva: »Opazovanje Zemlje in umetna inteligenca za gozdarstvo«.

 • Neformalna videokonferenca ministrov EU za notranji trg in industrijo

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je udeležil neformalnega videokonferenčnega srečanja ministrov EU, pristojnih za notranji trg in industrijo, kjer je v luči krepitve odpornosti in konkurenčnosti gospodarstva EU potekala razprava o strateški avtonomiji v odprti EU. Ministri so razpravljali o strateških odvisnostih v najbolj občutljivih industrijskih ekosistemih in rešitvah za njihovo odpravo, tudi z vidika diverzifikacije proizvodnih in dobavnih verig, zagotavljanja strateških zalog ter spodbujanja proizvodnje in strateških naložb.

 • Predstavitev razstave Čar lesa v Mariboru

  V petek, 19. marca 2021 je v Mariboru potekala predstavitev razstave Čar lesa, ki promovira rabo lesa in lesenih izdelkov ter obiskovalce, medije, širšo javnost in mlade ozavešča o vseh prednostih lesa. Razstavo ob podpori Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT Slovenija organizirajo Društvo za zaščito lesa Slovenije, Biotehniška fakulteta – Oddelek za lesarstvo in Svet za les.

 • Sprememba obarvanosti regij

  Vlada je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 20. do vključno 26. marca 2021.

 • Minister Počivalšek z ministri EU o potrošniški politiki

  Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil neformalne videokonference ministrov EU, pristojnih za varstvo potrošnikov. V prvem delu srečanja so imeli ministri politično razpravo o potrošniški politiki ter si izmenjali mnenja in izkušnje o politiki varstva potrošnikov, v drugem delu pa je minister Zdravko Počivalšek na zaprosilo portugalskega predsedstva predstavil prednostne usmeritve s področja varstva potrošnikov v času slovenskega predsedovanja Svetu EU.

 • Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 12. marca 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, katerega vrednost znaša 150.000,00 evrov.