Skoči do osrednje vsebine

Podjetniške kompetence pri mladih spodbujamo tudi v novem šolskem letu

Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru programa MLADI že vrsto let izvaja različne aktivnosti, ki so usmerjene v razvoj podjetniških kompetenc šolarjev in dijakov ter zagotavljanje pogojev za celovit podjetniški razvoj mladih oseb. V letošnjem šolskem letu bo sofinancirala izvajanje tovrstnih aktivnosti na kar 104 osnovnih in srednjih šolah po celotni Sloveniji, v katere naj bi se vključilo rekordno število mladih – preko 5200.

mladi za okroglo mizo, ob njej stoji mentor, na mizi so samolepljivi lističi več barv

Nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI | Avtor www.popri.si

SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je aprila letos objavil javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023. Na poziv se je odzvalo rekordno število osnovnih in srednjih šol, kar 110 zato je agencija prvotno razpisana sredstva v višini 250.000 evrov povečala na 409.200 evrov ter s tem omogočila izvedbo aktivnosti vsem prijavljenim šolam, ki so izpolnjevale pogoje.

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Mladi se danes hitreje in z večjo lahkotnostjo odločajo za samostojno podjetniško pot, saj v tem vidijo priložnost, da se dokažejo in ohranijo določeno mero neodvisnosti, svobode in fleksibilnosti.  Verjamem, da mnoge k tej odločitvi spodbudi sodelovanje v programu Mladi, ki ga izvajamo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z izvajalsko institucijo SPIRIT Slovenija. Z različnimi aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru programa mladi pridobijo znanje in veščine pomembne za podjetnost ter stik s poslovnim svetom, kar je bistveno za razvoj zavesti o podjetništvu kot gonilu gospodarskega razvoja.« 

Rok Capl, vršilec dolžnosti direktorja SPIRIT Slovenija: »Na SPIRIT Slovenija smo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo že pred več kot 10 leti prepoznali pomen spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Zavedamo se, da je krepitev tovrstnih kompetenc pri mlajših generacijah ključnega pomena. Z veseljem ugotavljam, da rek Na mladih svet stoji resnično drži! To dokazujejo letošnje prijave na javni poziv, ki so popolnoma presegle naša pričakovanja, beležimo namreč kar 64 odstotni porast prijav  v primerjavi z lanskim letom, kar je izjemno!«

Preko javnega poziva so sofinancirane naslednje podjetniške aktivnosti za mlade: delavnice Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), na katerih udeleženci spoznajo temeljne mehke veščine podjetnosti, startup vikendi, kjer mladi razvijajo lastne ideje ali rešujejo izzive podjetij ali drugih organizacij in obšolske dejavnosti kot so denimo podjetniški krožki, ki so namenjeni krepitvi kompetenc in pridobivanju konkretnih izkušenj ekip pri nadaljnjemu razvoju poslovnih idej. Najboljše ekipe mladih se prijavijo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI, ki ga skupaj organizirajo Primorski tehnološki park, SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski podjetniški sklad.

V šolskem letu 2022/2023 bo na 104-ih šolah izvedenih 63 delavnic ZUIP, 76 startup vikendov in 36 obšolskih dejavnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. V aktivnosti bo vključeno več kot 5200 mladih.

Namen tovrstnih aktivnosti je pri mladih spodbuditi razvoj osebnostnih lastnosti in veščin, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti. Cilj je mladim ponuditi osnovna znanja in stike s poslovnim svetom ter s tem podati razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo, hkrati pa tudi zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.