Skoči do osrednje vsebine

Tržni inšpektorat s poostrenim nadzorom prodaje tobaka in alkohola mladoletnim osebam

Tržni inšpektorji v teh dneh že izvajajo nadzore prepovedi prodaje tobačnih in alkoholnih izdelkov mladoletnim osebam. Poleg opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora, imajo tržni inšpektorji možnost, da pri nadzoru prepovedi prodaje tovrstnih izdelkov mladoletnim osebam, sodelujejo z osebo mlajšo od 18 let.
mag. Andreja But in dr. Mitja Blaganje za mizo z mikrofoni

mag. Andreja But in dr. Mitja Blaganje | Avtor: Mirjam Zdovc

V ta namen Tržni inšpektorat sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki tudi sicer na področju tobaka izvajajo razne delavnice v šolah in ozaveščajo mlade o škodljivosti kajenja.

Namen akcije je preprečiti začetek in nadaljevanje kajenja ter pitja alkohola med  otroki, mladostniki in mladimi odraslimi, spodbujati opuščanje kajenja, zmanjševati izpostavljenost tobačnemu dimu in posledično zmanjšati obolevnost in prezgodnjo umrljivost  ter družbene stroške  zaradi rabe tobaka in pitja alkohola. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje rabi tobaka namreč pripisujejo 19 % vseh smrti pri Slovencih. Študija, ki je raziskovala z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (angleško Health Behaviour in School-aged Children study) pa je pokazala, da se je v obdobju 2002-2014 delež 15-letnikov, ki so prvič pili alkoholne pijače v starosti 13 let in manj, zvišal iz 29 % na 40 %, medtem ko slovenski 15-letniki v tedenskem pitju in opijanju presegajo mednarodno povprečje.

»Akcija se je v delu, kjer potekajo nadzori skupaj z nevladno organizacijo in mladoletnimi osebami, pričela že v ponedeljek, poteka v Podravju in Posavju in se bo danes zaključila, saj so udeleženci akcije dijaki,« je povedala glavna tržna inšpektorica mag. Andreja But ter napovedala, da se bodo nadzori v okviru akcije nadaljevali še do konca delovnega tedna, potekali pa bodo po celi Sloveniji. »Pri tem se osredotočamo predvsem na prodajalne v okolici šol, avtobusnih, železniških postaj, zlasti v času malic in po koncu pouka. V tem času načrtujemo izvedbo okrog 50 nadzorov,« je še povedala Butova.

Tržni inšpektorat nadzore prepovedi prodaje tobačnih in alkoholnih pijač mladoletnim osebam izvaja vsako leto. Nazadnje so jih izvedli v mesecu maju v sodelovanju z mladoletnimi osebami nevladnih organizacij Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačna kontrolo in Brez izgovora Slovenija. Skupaj je bilo po vsebini prepovedi prodaje tobaka mladoletnim osebam opravljenih 62 nadzorov v 11-ih krajih po Sloveniji pri 11-ih različnih trgovcih.

V 36-ih primerih so prodajalci prodajo tobačnega izdelka mladoletni osebi zavrnili, v 26-ih primerih (42 %), pa je bil tobačni izdelek mladoletni osebi prodan. V primerjavi z letom 2020, ko je bil nazadnje  izveden tovrstni nadzor, je delež ugotovljenih kršitev manjši (leta 2020: 57 %, letos: 42 %). »Ugotavljamo, da je večina prodajalcev, v primerih, ko so tobačni izdelke mladoletni osebi prodali, od kupca - mladoletne osebe zahtevala osebni dokument, ga pogledala, vendar pa napačno izračunala starost in tobačni izdelek prodala,« pojasnjuje glavna tržna inšpektorica ter poudarja, da so prodajalci v zelo malo primerih tobačni izdelek mladoletni osebi prodali brez vprašanja o starosti oziroma zahteve po osebnem dokumentu.

Trgovci  so v pomoč  prodajalcem na blagajnah namestili tudi razne opomnike, ki opomnijo prodajalca, da gre za tobačni izdelek oziroma alkoholno pijačo, da je potrebno preveriti starost pri kupcu. V primeru ugotovljenih kršitev pa trgovcem poleg izrečenega ukrepa tržnega inšpektorja Ministrstvo za zdravje še dodatno za šest mesecev prepove prodajo tobačnih izdelkov v prodajalni, kjer je bila ugotovljena kršitev. Če je bila poslovnemu subjektu za določen poslovni prostor že izrečena začasna prepoved prodaje, se mu ob naslednji kršitvi odvzame dovoljenje in prepove ponovna pridobitev dovoljenja v obdobju treh let. V kolikor je bila poslovnemu subjektu za določen poslovni prostor že dvakrat izrečena prepoved prodaje, pa se mu ob naslednji kršitvi trajno prepove prodajo tobačnih izdelkov. Poleg prepovedi prodaje se z globo od 4000 do 33.000 evrov kaznuje pravna oseba – trgovec in z globo 800 do 2000 evrov odgovorna oseba pravne osebe – prodajalec.