Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ministrstvo tudi v času krize spodbuja zaposlovanje – odslej mesečno izplačevanje subvencij

  Zavod RS za zaposlovanje je 1. 4. 2020 objavil spremembe treh že obstoječih programov aktivne politike zaposlovanja (njihovo izvajanje je predvideno do leta 2023). Glavna sprememba javnih povabil je sprememba načina izplačevanja subvencij, saj se uvajajo izplačila mesečnih subvencij za zaposlovanje.

 • Objava novih javnih povabil v okviru programov spodbujanja zaposlovanja oseb

  Zavod za zaposlovanje bo danes, 1. 4. 2020 objavil nova javna povabila za spodbujanje zaposlovanja oseb v okviru programov Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice, Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me in Spodbude za trajno zaposlovanje mladih.

 • Covid-19: ne pozabimo na vidik spola

  Trenutna situacija od vseh nas zahteva veliko odrekanja in prilagajanja. Tudi v času izrednih razmer ne smemo pozabiti, da imamo ženske in moški različne potrebe, da smo velikokrat povečini dejavni v različnih dejavnostih ter da imamo različne skrbstvene obveznosti. Na nujnost upoštevanja vidika spola pri soočanju s Covid-19 opozarjajo tudi številne mednarodne organizacije, kot sta npr. Organizacija združenih narodov in Svet Evrope.

 • V skrbi za najranljivejše sprejeti dodatni dogovori

  Minister Janez Cigler Kralj se je v nedeljo, 22. marca 2020, sestal z ministrom za zdravje, s ciljem zagotoviti čim boljšo organizacijo dela v domovih za starejše in v drugih zavodih in vseh, ki izvajajo varstvo na domu ali druge oblike varstva. Ob tem je izrazil zahvalo vsem, ''ki oskrbujete najranljivejše skupine ljudi v domovih za starejše, v varstveno delovnih centrih, v centrih za usposabljanje in delovno varstvo. Vsi vi opravljate veliko strokovno in v treh razmerah požrtvovalno delo'' je izrazil svojo zahvalo minister.

 • Ključni cilj sprejetega zakona je ohranitev delovnih mest in zadržanje čim več ljudi

  Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov . Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

 • Posodobljena informacija Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin (20. 3. 2020)

  Ponovno smo ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, bomo še naprej sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

 • Delimo si bremena, pravi minister

  V okviru Sveta za dostojno delo se je minister Cigler Kralj včeraj sestal s predstavniki delavcev. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi stališč glede izzivov na trgu dela in v gospodarstvu, s posebnim poudarkom na pomembnosti vodenja socialnega dialoga.

 • Navodila za zaščito uporabnikov in zaposlenih na področju socialnega varstva

  Temelj pri izvajanju vseh programov je varnost in zdravje uporabnikov, zaposlenih, prostovoljcev in laikov. Pri izvajanju vseh aktivnosti je potrebno dosledno spoštovati navodila in smernice, ki jih objavljajo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za zaščito in reševanje ter druge pristojne institucije.

  Področje socialnega varstva je še posebej občutljivo zaradi raznolikosti uporabnikov oziroma programov. V socialnovarstvene storitve in programe se namreč vključujejo najbolj ranljive skupine prebivalstva (stanovalci v domovih za starejše oziroma centrih za usposabljanje, delo in varstvo, stranke v centrih za socialno delo, varovanci v varstveno delovnih centrih, uporabnice v materinskih domovih, otroci v kriznih centrih, uporabniki osebne asistence, brezdomci, uporabniki pomoči na domu, osebe s težavami na področju duševnega zdravja itd).

 • Poleg delodajalcev in zaposlenih moramo zaščiti tudi samozaposlene, pravi minister

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ga je Vlada potrdila na seji že pretekli teden. Poleg že predvidenih ukrepov za pomoč delodajalcem in za ohranitev delovnih mest smo dodatno predlagali odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in preimenovanje zakona v Predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov. Kot je poudaril minister Janez Cigler Kralj, ''moramo poleg delodajalcev in zaposlenih zaščiti tudi samozaposlene in njihove družine, ki se v teh dneh spopadajo s težkim izzivi in nenazadnje tudi s svojo ekstistenco.''

 • Navodila za organizacijo dela, obravnavo bolnika in dnevno poročanje

  Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s stroko pripravilo novo definicijo za prijavo in spremljanje novega koronavirusa. V skladu s tem se je spremenila tudi pot obravnave bolnikov s sumom na okužbo s novim koronavirusom tako na primarni kot sekundarni ravni. Ministrstvi za zdravje in delo sta poleg tega pripravili tudi navodila za nujno in skrbno spremljanje stanja v povezavi s zajezitvijo epidemije COVID-19, in sicer za javne zdravstvene zavode, domove za starejše in za socialno varstvene zavode.

 • Dopolnjena verzija dokumenta Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

  Objavljamo dopolnjeno verzijo ključnih informacij in odgovorov na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, sproti dopolnjujemo. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

 • Minister Cigler Kralj: delo v danih razmerah bo nemoteno potekalo naprej

  Minister Cigler Kralj je v današnji izjavi za medije predstavil svojo najožjo ekipo, podal nekaj ključnih informacij o aktualnem stanju ter predstavil ukrepe v pripravi za lažje obvladovanje koronavirusa. Posebej je poudaril, da bodo pokojnine in drugi transferji izplačani nemoteno.

 • Minister Janez Cigler Kralj spremlja razmere na terenu

  Minister Janez Cigler Kralj se je včeraj takoj po prevzemu poslov seznanil z razmerami na terenu. Poklical je tudi direktorice domov za starejše Metlika in Kamnik ter Varstveno-delovnega centra Novo mesto. Zahvalil se je negovalnemu in oskrbovalnemu osebju v domovih, ki opravljajo neprecenljivo delo.
  Minister je obveščen, da so razmere stabilne in pod nadzorom. V teh dneh je skrb za najbolj ranljive skupine izjemnega pomena. Tudi pred sestankom vladnega kriznega štaba je minister izpostavil razmere v domovih za starejše, ki so po njegovem mnenju težke, a ne nerešljive: "Če bomo vsi resno vzeli ukrepe, ki jih bo krizni štab pripravil in predpisal, če bomo ravnali samoomejevalno, lahko po mojem mnenju najhuje še preprečimo."
  O vseh sprejetih ukrepih vas bomo sproti obveščali tudi na ministrski FB strani in vladnem portalu www.gov.si.

 • Novi minister Janez Cigler Kralj že prevzel posle na ministrstvu

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je posle že prevzel novi minister Janez Cigler Kralj. Janez Cigler Kralj je ob prihodu na ministrstvo dosedanji ministrici Kseniji Klampfer izročil šopek rož in se ji zahvalil za dosedanje delo, ob tem pa izrazil upanje, da je ministrstvo, ki ga prevzema, v dobri kondiciji. Obe ekipi, Janez Cigler Kralj in državna sekretarja Cveto Uršič in Mateja Ribič ter odhajajoča ekipa ministrice Ksenije Klampfer z državnima sekretarjema Tilnom Božičem in Urbanom Krajcarjem, sta se nato podrobno pogovorili o vseh aktualnih temah. Med temi so bili v ospredju ukrepi ministrstva in izvajalskih institucij za zajezitev pandemije koronavirusa.

 • Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

  Na tem mestu objavljamo ključne informacije in odgovore na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate bomo sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čimveč rešitev dogovorita skupaj.

 • Zaradi koronavirusa spremembe poslovanja s strankami in druga navodila

  Organizacijo dela ob nastalih razmerah povezanih s koronavirusom prilagajajo vse institucije, ki sodijo pod Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za domove za starejše občane že od prvega pojava virusa v Sloveniji veljajo posebni ukrepi in prepoved obiskov. Objavljamo vse najnujnejše informacije.

 • Obvestilo o postopkih vezanih na osebno asistenco

  Obveščamo, da se zaradi preprečevanja okužb, širjenja koronavirusa in varnosti ranljive populacije oseb, do nadaljnjega Strokovne komisije v postopku uveljavljanja pravice do osebne asistence ne imenujejo. Navedeno velja za postopke tako na prvi kot tudi drugi stopnji ocenjevanja potreb po storitvah osebne asistence. Posledično je pričakovati tudi zamudo zakonsko določenega roka za izdajo odločbe o pravici do osebne asistence.

 • Interventni zakon za ohranitev delovnih mest

  Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Izbruh okužb z virusom SARS-CoV-2 ob koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, na katere meji Republika Slovenija. Posledice se močno odražajo tudi v gospodarski aktivnosti v Sloveniji, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih, v katerih se bo hkrati zmanjšala potreba po delavcih, zato je treba sprejeti nadaljnje ukrepe, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in obenem zaščitil položaj zaposlenih.

 • Omejitev osebnih dostopov na centrih za socialno delo

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pozvalo centre za socialno delo, da začnejo izvajati programe preprečevanja in obvladovanja širjenja kapljičnih okužb zaradi zaznanih okužb z novim koronavirusom.

 • Spremenjeno poslovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

  Zaradi zmanjšanja tveganja širjenja okužb s koronavirusom strank in zaposlenih, zavod spreminja način poslovanja s strankami. Od 13. marca. 2020 in vse do preklica, bodo informacije o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot tudi vse ostale informacije v zvezi z izvajanjem obveznega zavarovanja zagotovljene preko telefona v času poslovanja.