Skoči do osrednje vsebine

Trenutnim razmeram, ki so povezane z epidemijo, prilagajamo tudi programe aktivne politike zaposlovanja

Z namenom blažitve posledic epidemije COVID-19 in izboljšanja socialnega položaja ljudi, bo Zavod RS za zaposlovanje danes, 15. 5. 2020 objavil spremembo Javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020, ki je namenjeno spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

Sprememba javnega povabila se nanaša na novo, dodatno ciljno skupino.

V program subvencionirano zaposlitev se bodo lahko po novem vključevale tudi tiste brezposelne osebe, ki so stare 30 let in več in ki so delo izgubile iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID- 19 ter so se v evidenco brezposelnih oseb prijavile v obdobju od 13. 3. 2020 do 30. 09. 2020.

Program Zaposli.me sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.