Skoči do osrednje vsebine

Postopno sproščanje ukrepov v socialnovarstvenih zavodih in pri izvajalcih programov

Epidemiološka situacija glede COVID-19 v Sloveniji se umirja, zato se je začelo sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. S 25. majem se, pod posebnimi pogoji, za nove sprejeme, postopno odpirajo tudi domovi za starejše občane, varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaprosilo Ministrstvo za zdravje in Strokovno svetovalno skupino za stališče glede novih sprejemov pri izvajalcih institucionalnega varstva. Glede na prejeta priporočila priporočamo izvajalcem institucionalnega varstva postopno sprostitev novih sprejemov in vračanje uporabnikov, ki so bili v času trajanja epidemije v domači oskrbi.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev, se novi sprejemi lahko začnejo izvajati pri izvajalcih institucionalnega varstva, kjer pri uporabnikih ni potrjene okužbe s COVID-19, s 25. 5. 2020. Enako velja tudi za izvajalce storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji kot tudi izvajalce posebnega programa vzgoje in izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami, kjer bodo pričeli s ponovnimi vključitvami uporabnikov.

Postopno se odpirajo tudi nekatere druge institucije in programi na področju socialnega varstva. Ponovno se odpirajo večgeneracijski centri in programi v podporo družini.

Omogočanje sprejemov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva

Vprašalnik za oceno tveganja prisotnosti okužbe s covid-19 in epidemiološkega stanja oseb pred sprejemom v socialno varstveni zavod 

Sproščanje izvajanja storitev v VDC in CUDV

Vprašalnik za oceno tveganja prisotnosti okužbe s covid-19 in epidemiološkega stanja oseb pred sprejemom v VDC in CUDV

Obvestilo ob ponovnem odpiranju večgeneracijskih centrov ob sproščanju ukrepov zaradi epidemije Covid-19

Obvestilo glede sproščanja izvajanja programov v podporo družini

Priporočila za izvajanje zdravstvene obravnave v socialno varstvenih zavodih v času trajanja ukrepov za preprečevanje prenosa SARS-CoV- 19 (COVID-19) - 1. 6. 2020