Skoči do osrednje vsebine

Najava razpisa za podelitev koncesij za domove za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma konec junija 2020 objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za 1100 mest. Ključni cilj je zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše zaradi povečanih potreb po domskem varstvu.

Predmet javnega razpisa bodo storitve institucionalnega varstva za starejše za okvirno 1100 mest na območju Republike Slovenije. Koncesije se bodo podeljevale z odložnim pogojem, za obdobje 40 let, z začetkom dela v letu 2022.

Institucionalno varstvo v domovih za starejše obsega:

  •  osnovno oskrbo,
  •  socialno oskrbo,
  •  zdravstveno varstvo.

Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24 ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva. 

Več informacij bo objavljenih z objavo javnega razpisa (predvidoma konec junija) na spletni strani državne uprave (gov.si), pod zbirko javnih objav Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost.