Skoči do osrednje vsebine

Poslanica ministra ob 15. maju, mednarodnem dnevu družin

Slovencem družina pomeni veliko. Postavljamo jo visoko na lestvici vrednot. V družini se rodimo, razvijamo naše potenciale in se pripravimo na samostojno življenjsko pot. 15. maj mednarodna skupnost že od leta 1993 posveča družini in letošnja tema je posvečena ravno razvoju družin.

Življenjske okoliščine in s tem tudi družinske so se z epidemijo COVID-19 čez noč spremenile in zahtevale veliko prilagajanja ter medsebojno strpnosti in podpore. Številni starši so začasno morali prekiniti svoje delovne obveznosti, številni pa so istočasno usklajevali vzgojo in skrb za predšolske in šoloobvezne otroke ter službene obveznosti.

Veliko je bilo tudi socialnih stisk. S sprejetimi ukrepi v obliki solidarnostih prejemkov, univerzalnega temeljena dohodka za samozaposlene in plačilom prispevkov ter nenazadnje z zagotovitvijo drugih oblik pomočim, smo te stiske skušali zmanjšati. V začetku maja je enkratni povišani dodatek za veliko družino prejelo 29.150 velikih družin. Družine s tremi otroki torej 100 evrov višji dodatek, družine s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek. Solidarnostni dodatek k otroškemu dodatku (30/EUR na otroka) bo do konca junija prejelo več kot 125 tisoč družin (125.643 družin) oziroma več kot 190 tisoč otrok (191.272 otrok). Vse pravice iz javnih sredstev (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek itd.), ki so iztekle 31. marca 2020, so se avtomatično podaljšale za en mesec.

Omeniti velja, da je Slovenija v svetovnem vrhu držav, ki staršem ob rojstvu otroka nudijo največ. Preživljanje otrok pa je tudi precejšen finančni zalogaj, zato staršem pri njem pomagamo na različne načine.

Naše delo se nadaljuje. Cilj ostaja skrb za kakovost življenja družin ter tudi vzpostavitev spodbudnega okolja za odločanje za otroke. Za dosego tega bomo predlagali ukrepe, ki bodo ponovno vzpodbudile optimizem na trgu dela ter se trudili zagotoviti razmere, v katerih bodo starši lahko združevali poklicno in družinsko življenje. Družinska politika v Republiki Sloveniji, tako kot je zapisano v Resoluciji o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna družba«, bo tudi v prihodnje temeljila na celostnem in vključujočem pristopu, spoštovanju avtonomnosti družine in individualnosti njenih posameznih članov, zaščiti otrokovih pravic v družini in širše, na kakovosti življenja družin in otrok, na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, na zagotavljanju enakih možnosti obeh spolov, na vzpostavljanju širokega spektra programov in storitev za družine ter prispevanju k stroškom za lažje vzdrževanje otrok in varstvo družin v posebnih življenjskih okoliščinah.

Za nami je nedvomno velika preizkušnja, ki smo jo, in to trdim z veliko gotovostjo, prestali dobro. Za to smo zaslužni vsi skupaj. Vsem družinam iskreno čestitam ob mednarodnem dnevu družin in prav vsem želim, da ostanete zdravi in pazite drug na drugega.

Minister Janez Cigler Kralj