Skoči do osrednje vsebine

Objavljen popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in/ali začasnih namestitev za starejše

Republika Slovenija si je v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Skladno s tem je MDDSZ pripravilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva / začasnih namestitev za starejše, ki je bil objavljen 6.3.2020 v Uradnem listu RS. MDDSZ je v petek, 22. 5. 2020, v Uradnem listu št.75/2020 objavilo popravek javnega razpisa za sofinanciranje projektov, s katerimi se bodo vzpostavile enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let

Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2023 ostaja enaka in znaša 21.521.490,00 evrov.

Na podlagi vprašanj potencialnih prijaviteljev, je bilo izkazano veliko večje zanimanje za vzpostavljanje enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva, zato je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti presodilo, da je smiselno popraviti Javni razpis.

Popravek se nanaša na spremembo namena javnega razpisa v skladu s katerim se bo sofinanciralo predvidoma 10 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev in predvidoma 20 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva.

Od tega se predvideva 5 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev v KRVS  in 5 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev v KRZS ter 11 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRVS in 9 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRZS.

Sprememba je tudi v primeru, ko več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva posamezne kohezijske regije ali posameznega sklopa. V takšnem primeru se o uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov sredstev odloči na način, da bo imela prednost vloga, ki je pri merilu 3 (Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izkazana zakonska podlaga, da le-to ni potrebno) prejela višje število točk, v kolikor bosta dva projekta imela enako število točk v navedenem merilu pa se bo upošteval vrstni red evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.

Objavljen popravek Javnega razpisa prinaša tudi podaljšan prvi rok za oddajo vloge na javni razpis, iz 1.6.2020 na 24.6.2020. Odpiranje vlog pa bo za prvi rok potekalo 30.6.2020.

Vprašanja za dodatne informacije glede Javnega razpisa, lahko potencialni prijavitelji posredujejo na naslov gp.mddsz@gov.si  do 15. 6. 2020 za prvi rok.

Več informacij je objavljenih na spletni strani GOV.si,  pod zbirko javnih objav Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: popravek javnega razpisa