Skoči do osrednje vsebine

Na voljo so nova spletna orodja za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu (OiRA)

Na spletnih straneh portala za varnost in zdravje pri delu (http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja) je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dalo v uporabo tri nova spletna orodja OiRA za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. Orodja so namenjena natakarjem, novinarjem in učiteljem. Orodja je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Namenjena so predvsem malim in srednjevelikim podjetjem in so na voljo brezplačno.