Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Izšla je monografija o podjetniški demografiji in digitalizaciji podjetij

  V okviru raziskovalnega projekta Slovenski podjetniški observatorij je izšla znanstvena monografija z naslovom Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij: Slovenski podjetniški observatorij 2021, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

 • Dan meroslovja 2022

  Urada RS za meroslovje je skupaj s Sekcijo proizvajalcev, uporabnikov in distributerjev merilne oprem - SiMER včeraj, 18. maja 2022 na Gospodarski zbornici Slovenije organiziral Dan meroslovja ob spominu na podpis pomembne mednarodne pogodbe leta 1875 v Parizu – Metrske konvencije.

 • Priložnost za financiranje inovacij evropskih malih in srednje velikih podjetij

  Mala in srednja podjetja (MSP) opozarjamo na priložnost za financiranje inovacij na področju lahkih materialov, kot so zlitine lahkih kovin, keramični kompoziti in kompoziti na osnovi polimerov. Odprt je tako prvi razpis v projektu za uporabo in proizvodnjo lahkih materialov pod imenom AMULET (angleško The Advanced Materials & Manufacturing United for LightwEighT).

 • Vzajemni pregled slovenske Nacionalne kontaktne točke Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj

  V teh dneh poteka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pregled slovenske Nacionalne kontaktne točke Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj z obiskom predstavnikov generalnega sekretariata Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj nacionalnih kontaktnih točk.

 • Potujoča razstava Čar lesa že 14 let spodbuja večjo uporabo lesa

  V Cankarjevem domu je potekalo slavnostno odprtje tradicionalne potujoče razstave Čar lesa, ki že štirinajsto leto zapored ozavešča o pomenu lesa ter predstavlja njegove prednosti in različne možnosti uporabe širši javnosti. Razstavo krasi slogan »Uporabimo slovenski les«, saj so vsi razstavljeni izdelki narejeni iz slovenskega lesa, in bo obiskovalcem na tej lokaciji na ogled vse 26. maja 2022, nakar ji bodo sledile še manjše razstave po celi Sloveniji.

 • Vabljeni k oblikovanju besedila predloga evropske uredbe »Akt o čipih«

  Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo vabimo vse zainteresirane, ki delujete v oskrbovalni verigi polprevodnikov, k sodelovanju pri oblikovanju predloga uredbe »Akt o čipih«. Nacionalni predstavniki v Svetu EU bodo lahko z vašo pomočjo tako ustrezno in celovito zastopali interese Slovenije.

 • Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike

  Vlada Republike Slovenije je ustanovila Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike. Programski odbor, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije, skupaj z novim Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti predstavlja pomembne del reformnih aktivnosti v okviru komponente C3 K1, ki pokriva področje raziskav, razvoja in inovacij: Raziskave, razvoj in inovacije v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska Unija.

 • Vlada je sprejela strateška izhodišča za spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

  Vlada Republike Slovenije je minuli teden sprejela Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v gospodarstvu.

 • Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike

  Vlada Republike Slovenije je ustanovila Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike.

 • Hibridni računalniški oblak bo plod javno-zasebnega partnerstva

  Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Hibridni računalniški oblak«. Javno-zasebno partnerstvo se izvede v obliki pogodbenega partnerstva.

 • Ponovna objava Javnega poziva Vavčer za digitalni marketing

  Slovenski podjetniški sklad (SPS) danes ponovno objavlja Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje, so preostanek sredstev, ki so ostala neporabljena zaradi odstopov od pogodb oziroma neizvedenih aktivnosti s strani prijaviteljev v obdobju 2019 – 2022.

 • Sredstva za komunalna podjetja in javne ustanove

  Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture, ki je namenjen komunalnim podjetjem in javnim ustanovam. V okviru tega lahko upravičenci zaprosijo za posojilo, ki bo financiralo celoten projekt, do višine 1,5 milijona evrov.

 • Vlada sprejela novo sedemletno Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028

  Vlada RS je na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma sprejela Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028, ki predstavlja temeljni okvir razvoja slovenskega turizma v prihodnjih sedmih letih. Strategija odgovarja na nove okoliščine in izzive, s katerimi se sooča turistična panoga, obenem pa razvija in spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma in naše države.

 • Ponovno uvajamo najvišje dovoljene cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva

  Vlada Republike Slovenije je zaradi utemeljeno pričakovanih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska, ponovno izdala Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov.

 • Pojasnilo glede oblikovanja cen naftnih derivatov v Sloveniji

  V zadnjem obdobju se je v javnosti pojavilo več nepravilnih ali zavajajočih informacij glede oblikovanja cen naftnih derivatov v Sloveniji. V nadaljevanju zato podajamo obširnejše pojasnilo o cenah naftnih derivatov z vidika področne zakonodaje (kontrola cen, varstvo konkurence in varstvo potrošnikov) in ekonomskih zakonitosti tržnega gospodarstva.

 • Potek veljavnosti Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov s 1. majem 2022

  Uredba oziroma začasni vladni ukrep bo s 1. majem 2022 prenehal veljati. Cene naftnih derivatov se bodo po prenehanju ukrepa znova prosto oblikovale na trgu. Kljub temu na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ocenjujemo, da se bodo cene pogonskih goriv v Sloveniji še vedno gibale v okviru EU povprečja in povprečja EURO območja.

 • Spodbujamo podjetnice začetnice

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko izvajalske institucije SPIRIT Slovenija tudi letos zagotavlja finančna sredstva v višini 300.000 evrov preko javnega natečaja za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022.

 • Podaljšan rok za razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

  Podaljšali smo rok za prijavo projektov na javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, in sicer na prvo odpiranje v letu 2022, ki je sedaj 5. 5. 2022 do 12.00 ure in ne več 22. 4. 2022.

 • Poziv k sodelovanju pri preizkušanju umetne inteligence na področju proizvodnje

  Evropska komisija je dne 15. februarja 2022 v okviru programa Digitalna Evropa (angleško Digital Europe Programme) objavila javni razpis za vzpostavitev zmogljivosti za preizkušanje in poskuse na področju umetne inteligence.

 • Šole podpiramo pri izvajanju aktivnosti za spodbujanje podjetnosti med mladimi

  Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/23.