Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Podprli smo vseh 20 pozitivno ocenjenih projektov za odpornost slovenskega turizma

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek sta danes javnosti predstavila rezultate Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.

 • Prodaja tobačnih izdelkov mladoletnim osebam

  Tržni inšpektorat je v skladu z določili Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) pristojen tudi za nadzor nad prodajo tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim osebam. Po dveh koronskih letih, se je v mesecu maju in juniju 2022 izvajal napovedani nadzor nad prodajo tobačnih izdelkov mladoletnim osebam v prodajalnah pri različnih trgovcih v 11 krajih po Sloveniji.

 • Kohezijski regiji prikimali sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo

  Razvojna sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) in Kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) sta potrdila osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov, od tega bo Evropska unija prispevala 3,2 milijarde evrov.

 • Zagotavljamo skoraj 30 milijonov evrov dodatnih razvojnih spodbud

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za letošnje leto dodatno zvišalo načrtovana vlaganja v razvojne projekte slovenskih podjetij in podpornega okolja. V Načrt razvojnih spodbud za leto 2022 je namreč vgrajena fleksibilnost, ki ministrstvu omogoča, da pripravi nove ukrepe, poviša razpisano vrednost obstoječih spodbud, na drugi strani pa lahko nekatere ukrepe prilagodi oziroma odstopi od njihove objave.

 • Zaključena pogajanja o prosti trgovini med Evropsko unijo in Novo Zelandijo

  V četrtek, 30. junija 2022, so se uspešno zaključila pogajanja za sklenitev Sporazuma o prosti trgovini (angleško Free trade agreement - FTA) med EU in Novo Zelandijo, ki so potekala od leta 2018. Gre za moderni trgovinski sporazum nove generacije, ki prinaša oprijemljive gospodarske in okoljske koristi za obe strani.

 • Lesna industrija v Mariboru sledi usmeritvam trajnostnega razvoja

  Državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejan Židan je danes v Mariboru obiskal nekatere izmed vodilnih akterjev na področju lesarstva ter uradno odprl razstavo Čar lesa, ki bo do 31. julija na ogled v Hiši stare trte na Lentu.

 • Ministrstvo in predstavniki gospodarstva začeli s pripravo ukrepov

  Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes prvič potekalo delovno srečanje Gospodarske koordinacije, nove redne oblike sodelovanja med ministrstvom in gospodarskimi združenji in zbornicami. Koordinacija je namenjena pripravi in usklajevanju ukrepov na področju gospodarstva, ki bo delala na podlagi skupnih 6-mesečnih načrtov aktivnosti. Sogovorniki so pozdravili način sodelovanja in operativnega dela. Med ključnimi izzivi, na katerih bodo najprej pripravili ukrepe, so visoke cene in dobava energentov ter problematika pomanjkanja kadrov.

 • Začetek zbiranja meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine

  Na Uradu za meroslovje vzdržujemo nacionalni meroslovni sistem in skrbimo za njegov razvoj. Ker je sodelovanje z uporabniki ključnega pomena za razvoj le tega, smo pripravili anketo o meroslovnih potrebah na področju kemije, biologije in medicine. Vse laboratorije, ki izvajajo meritve na teh področjih vabimo, da izpolnijo anketo o meroslovnih potrebah.

 • Ob polnoči novi ceni dizla in 95-oktanskega bencina

  Od polnoči veljata novi drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa, medtem ko se ceni teh dveh pogonskih goriv na avtocestnem križu oblikujeta prosto.

 • Nova generacija merilnikov hitrosti na 77 GHz radarski opremi

  Prevelika hitrosti vozil v cestnem prometu še vedno ostaja glavni vzrok za nesreče ter smrtne žrtve v cestnem prometu. Avtomobilska industrija je v zadnjih letih naredila veliki preboj pri sistemih za zagotavljanje varne vožnje vozil z uporabo radarjev, ki omogočajo zaznavanje položaja in hitrosti večjega števila vozil hkrati. Eden zadnjih korakov, je bil prehod iz 24 GHz tehnologije na 77 GHz tehnologijo.

 • Obdobje unovčevanja turističnih bonov in bonov 21 je zaključeno

  Končuje se obdobje, v katerem so lahko upravičenci določene storitve plačevali s turističnimi boni in boni 21. S temi boni se je na eni strani pomagalo slovenskemu turizmu, ki je bil močno prizadet v času epidemije covida-19, na drugi strani pa je bilo upravičencem omogočeno, da na nekoliko bolj ugoden način spoznavajo lepote naše domovine.

 • Prenovljen »Modri vodnik« za izvajanje predpisov EU o proizvodih

  Cilj Modrega vodnika je prispevati k boljšemu razumevanju predpisov EU o proizvodih ter njihovi enotnejši in skladnejši uporabi med različnimi sektorji in po vsem enotnem trgu. Z vodnikom želijo pomagati k pravilnem izvajanju zakonodaje in s tem zagotoviti učinkovito varstvo javnih interesov, kot so zdravje in varnost, varstvo potrošnikov, varstvo okolja in javna varnost.

 • Enotna točka za krožno gospodarstvo

  Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v okviru Enotne točke za krožno gospodarstvo izvajala šest ukrepov, namenjenih gospodarstvu. Ukrepi so del Celovitega strateškega projekta za razogljičenje Slovenije preko prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo, v izvajanje vseh 17-ih ukrepov znotraj projekta pa bo vključenih devet ministrstev, ki so sodelovala pri njegovi pripravi.

 • Skupno raziskovalno središče pri Evropski komisiji išče neodvisne strokovnjake za Novi evropski Bauhaus

  V okviru pobude Novi evropski Bauhaus (angleško New European Bauhaus - NEB) je Skupno raziskovalno središče objavilo razpis, na katerega se lahko prijavijo neodvisni strokovnjaki, ki bodo pomagali razviti okvir za označevanje projektov in pobud, ki so skladni s tremi razsežnostmi NEB: trajnost, estetika in vključevanje.

 • Slovenija začrtala sodelovanje z Organizacijo združenih narodov za industrijski razvoj

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je v imenu Vlade Republike Slovenije podpisal Načrt sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj.

 • Gospodarsko ministrstvo finančno podprlo letalsko povezljivost Slovenije

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaključilo javni razpis za subvencije za letalske prevoznike, s katerimi izboljšuje letalsko povezljivost Slovenije s svetom. Ministrstvo je z 1,8 milijona evrov podprlo obstoječe letalske linije osmih letalskih družb in vzpostavilo dve novi letalski povezavi, in sicer Ljubljane z Dubajem in z letališčem London Gatwick.

 • Objavljen je razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje

  Od 23. junija do 3. oktobra 2022 je odprt razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje, v katerem lahko poleg Urada Republike Slovenije za meroslovje in priznanih nosilcev nacionalnih etalonov (NNE) sodelujejo tudi zunanji partnerji.

 • Slovenska podjetja na Globalnem inovacijskem vrhu v Lizboni

  Pod okriljem mednarodnega sodelovanja Eureka v Lizboni sta potekala Ministrska konferenca in Globalni inovacijski vrh, katerega se je udeležilo 310 udeležencev, predstavnikov podjetij iz 49-ih držav članic Eureka.

 • Podaljšujemo rok oddaje vlog za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture

  V želji po prejemu kvalitetnejših vlog smo podaljšali rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023. Vloge lahko prijavitelji po novem oddajo do 26. avgusta 2022.

 • Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po poplavah z neurji

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za ocenjevanje škode v gospodarstvu na območju prizadetih občin po poplavah z neurji 2. junija 2022. Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplav z neurji se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki jih sprejemamo do 13. julija 2022.