Skoči do osrednje vsebine

Slovenija vedno bolj uspešna na področju vesoljskih tehnologij

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovensko podjetje Sinergise je s partnerji v konzorciju T-Systems International podpisalo z Evropsko vesoljsko agencijo (angleško European Space Agency - ESA) ter Evropsko komisijo (EK) pogodbo za vzpostavitev sistema za shranjevanje, procesiranje in distribucijo podatkov sistema Copernicus (angleško Copernicus Space Component Data Access ‒ CDAS) v skupni vrednosti 150 milijonov evrov.

Podjetje Sinergise je prvič opozorilo nase v letu 2016, ko je z razvojem spletne platforme Sentinel Hub navdušilo predstavnike ESE in EK in prejelo najvišje možno priznanje na področju daljinskega zaznavanja v Evropi, Copernicus Masters. Od takrat ostaja podjetje Sinergise pomemben akter pri razvoju vmesniških sistemov za uporabnike satelitskih podatkov.

Republika Slovenija je leta 2016 podpisala sporazum o pridruženem članstvu v ESI. To je podjetjem, kot je Sinergise, omogočilo sodelovanje pri razpisih te mednarodne agencije. V zadnjih šestih letih so tako na razpisih Ese slovenski subjekti podpisali več kot 60 pogodb, v skupni vrednosti več kot 17,7 milijona evrov. 

»Dejstvo je, da so slovenska podjetja in inštitucije res uspešni pri pridobivanju projektov pri Esi. Imamo dober razlog, da verjamemo, da se bo ta trend nadaljeval. Zato je Slovenija na ministrski konferenci novembra letos povečala finančni prispevek v programe ESA v naslednjih treh letih,« je povedala Tanja Permozer, vodja delegacije pri ESI z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Znesek slovenskih vplačil v programe ESA se bo zato s treh milijonov evrov povečal na 5,8 milijona evrov letno. Slovenski vesoljski sektor postaja vedno pomembnejši generator rasti, inovacij in pomemben element internacionalizacije. Poleg tega je sodelovanje z ESO znak odličnosti, ki podjetjem omogoča pridobivanje drugih, tudi komercialnih poslov.

Podjetje Sinergise je, skupaj s partnerji v konzorciju T-Systems International, 2. decembra 2022 z ESA ter EK podpisalo šestletno pogodbo za vzpostavitev sistema za shranjevanje, procesiranje in distribucijo podatkov sistema Copernicus (CDAS) v skupni vrednosti 150 milijonov evrov (delež podjetja Sinergise, skupaj z njihovim hčerinskim podjetjem, Sentinel Hub GmbH v Avstriji, znaša več kot 20 milijonov evrov). Sinergise je v skupini odgovoren za procesiranje in distribucijo podatkov, pri čemer ključno vlogo nosi njihov visokotehnološki produkt Sentinel Hub.

CDAS je največji projekt vzpostavitve infrastrukture za podatke daljinskega zaznavanja na svetu ter eden največjih IT projektov EK. Sinergise se s svojo vlogo tako postavlja v samo stičišče vesoljske industrije v Evropi - na njihovi platformi bo več sto tisoč uporabnikov s celega sveta dostopalo do podatkov, ki jih producirajo sateliti iz evropskega sistema Copernicus, ki je največji sistem za opazovanje Zemlje na svetu. Grega Milčinski, direktor podjetja, pove, da "prihodki s strani projekta predstavljajo zgolj del priložnosti, ki se odpira - sistem CDAS bo na voljo tudi komercialnim uporabnikom, prihodki katerih bodo predvidoma presegali večmilijonske zneske letno."

Projekt je pomemben tako za Evropsko Unijo kot tudi za svet. Vzpostavlja se namreč sistem za učinkovito procesiranje satelitskih podatkov opazovanja Zemlje. Ti so ključnega pomena za spremljanje klimatskih sprememb, vpliva le-teh na naš življenjski prostor, kot tudi človeških aktivnosti, ki povzročajo segrevanje ozračja. CDAS predstavlja enotno točko za celoten arhiv zbranih podatkov in posledično sistem, ki ga bodo uporabljali raziskovalne inštitucije, podjetja ter tudi javne ustanove, za razvoj aplikacij, ki uporabljajo satelitske podatke. Hkrati pa CDAS podjetje Sinergise postavlja v osredni položaj pri razvoju storitev za spremljanje aktivnosti na zemeljskem površju. Primer take storitve je sistem SOPOTNIK, razvit za Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kot je povedal prof. Krištof Oštir, bo sistem CDAS povsem spremenil obdelavo podatkov daljinskega zaznavanja in ponudil priložnost za številne nove aplikacije, ki jih bodo razvili tako uveljavljeni igralci kot tudi tisti, ki se z tehnologijo šele spoznavajo. Pomembna vloga Sinergise v CDAS bi imela pozitiven vpliv na celotno področje v Sloveniji in v širši regiji. V Sloveniji obstaja že širok in raznolik ekosistem podjetij in inštitucij, ki razvijajo produkte na osnovi satelitskih podatkov. To so Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Center odličnosti Vesolje-SI, SkyLabs, Univerza v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, Geodetski inštitut ter mnogi drugi.

Dodatne informacije o projektu sistema za shranjevanje, procesiranje in distribucijo podatkov sistema Copernicus (angleško Copernicus Space Component Data Access ‒ CDAS) (v angleškem jeziku)