Skoči do osrednje vsebine

Od polnoči cenejše dizelsko gorivo, bencin in kurilno olje

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, od 6. decembra do vključno 19. decembra 2022, znašali 1,556 evra za liter dizelskega goriva in 1,366 evra za liter NMB-95. Obenem bo nova najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja znašala 1,192 evra na liter.

polnilna ročka v rezervoarju za gorivo

Cene naftnih derivatov padajo | Avtor: Flickr | pepperberryfarm

Vlada je minuli teden z uredbo spremenila način oblikovanja cen določenih naftnih derivatov. Po novem se pri izračunu najvišjih dovoljenih maloprodajnih cen upošteva tudi dodatek za biokomponento pri gorivih NMB 95 in dizel – ta se izračunava za vsako gorivo posebej. Dodatek za biokomponento je že upoštevan pri cenah za novo 14-dnevno obdobje, ki se začenja jutri. 

Kljub temu bo dizelsko gorivo od jutri cenejše za skoraj sedem centov na liter (natančneje 6,7 centa), NMB-95 pa bo v primerjavi s preteklim 14-dnevnim obdobjem cenejši za skoraj 10 centov na liter (natančneje 9,8 centa). Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja bo nižja za dobrih 11 centov na liter (natančneje 11,4 centa) v primerjavi s preteklim 14-dnevnim obdobjem.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju 1,556 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 77,80 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,664 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 83,20 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 5,4 evra.

Za liter NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,366 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 68,3 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,463 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 73,15 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 4,85 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,192 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1192 evrov (brez prevoza). Če  ne bi regulirali cen kurilnega olja in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, potrebno odšteti okoli 1,347 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1347 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 155 evrov.

 

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

Preberite si več informacij o cenah naftnih derivatov ter preverite aktualne cene na posameznih bencinskih črpalkah.