Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Vladni in sindikalni predstavniki pred poletjem še enkrat skupaj na seji pogajalske komisije

  Na zadnji pogajalski seji pred poletnimi počitnicami sta se danes sestali vladna in sindikalna pogajalska skupina.

 • S podpisi aneksov omogočena odprava nekaterih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju in uveljavitev administrativnih razbremenitev

  Potem ko so v petek, 28. maja 2021, minister za javno upravo in vodja vladne pogajalske skupine Boštjan Koritnik ter predstavniki sindikatov javnega sektorja pristopili k podpisu Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, so k podpisu Dogovora in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev pristopili tudi preostali sindikati javnega sektorja.

 • Sklenjen dogovor med vlado in sindikati odpravlja nekatere varčevalne ukrepe v javnem sektorju in prinaša administrativne razbremenitve

  Minister za javno upravo in vodja vladne pogajalske skupine Boštjan Koritnik ter predstavniki sindikatov javnega sektorja so danes pristopili k podpisu Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Preostali sindikati javnega sektorja bodo k podpisu Dogovora in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev pristopili do vključno srede, 2. junija 2021, s čimer bo omogočena uveljavitev aneksov in s tem višjih pravic za javne uslužbence že pri obračunu plač in stroškov za mesec junij 2021.

 • Vlada se je seznanila z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov

  Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ter za podpis dogovora pooblastila ministra za javno upravo Boštjana Koritnika. Dogovor, ki je posledica več kot dvomesečnih usklajevanj ministra za javno upravo z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, izboljšuje položaj javnih uslužbencev.

 • Nadaljevanje pogajanj med vladno pogajalsko skupino in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

  Člani vladne skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se sestali na video-seji pogajalske komisije.

 • Ponovno so se sestali predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

  Na pogajalski seji sta se danes sestali vladna pogajalska skupina in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Sejo je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

 • Na pogajalski seji o odpravi varčevalnih ukrepov

  V četrtek, 1. aprila 2021, so se člani vladne skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki jo je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, na seji pogajalske komisije sestali z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

 • Na današnji seji pogajalske komisije o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov

  Prek video sistema je potekala seja pogajalske komisije, na kateri so predstavniki vladne pogajalske skupine in reprezentativni sindikati javnega sektorja obravnavali točko dnevnega reda z naslovom: Odprava preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.

 • Minister Koritnik predstavil izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja

  Na današnji seji pogajalske komisije je minister za javno upravo Boštjan Koritnik reprezentativnim sindikatom predstavil izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja, ki jih je konec prejšnjega tedna sprejela vlada.

 • Na seji pogajalske komisije med drugim tudi o možnosti zamika plačilnega dneva

  Danes je potekala seja pogajalske komisije, ki jo je vodil minister za javno upravo in vodja vladne pogajalske skupine Boštjan Koritnik.

 • Podpis aneksov za ureditev stroškov prevoza

  Reprezentativne sindikate javnega sektorja smo danes, v sredo, 4. novembra 2020, povabili na podpis aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) in podpis področnih kolektivnih pogodb, s katerimi se določa cena, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence.

 • Seja pogajalske komisije javnega sektorja prvič potekala na daljavo

  Zaradi nastalih razmer, povezanih z epidemijo covid-19, se je prvič na daljavo sestala tudi Pogajalska komisija javnega sektorja. Ob obravnavi točke dnevnega reda glede sprememb plačnega sistema je minister za javno upravo Boštjan Koritnik zagotovil, da do sprememb v strukturi plačnega sistema ne bo prišlo brez socialnega dialoga z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.