Skoči do osrednje vsebine

Seja pogajalske komisije javnega sektorja prvič potekala na daljavo

Zaradi nastalih razmer, povezanih z epidemijo covid-19, se je prvič na daljavo sestala tudi Pogajalska komisija javnega sektorja. Ob obravnavi točke dnevnega reda glede sprememb plačnega sistema je minister za javno upravo Boštjan Koritnik zagotovil, da do sprememb v strukturi plačnega sistema ne bo prišlo brez socialnega dialoga z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

računalniški zaslon z udeleženci seje

Seja pogajalske komisije javnega sektorja zaradi epidemije covid-19 prvič na daljavo | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Kot je dejal, je sprememba plačnega sistema del koalicijske pogodbe, trenutno pa smo v fazi zbiranja mnenj in pogledov resorjev na to, kje zaznavajo največje probleme in kako bi lahko plačni sistem izboljšali.

Zbrani predlogi in mnenja bodo lahko podlaga za pripravo izhodišč za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, o katerih bo tekla razprava tako na vladni strani kakor tudi v okviru socialnega dialoga z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Minister Koritnik je sindikatom tudi zagotovil, da Vlada Republike Slovenije izhodišč za ločene pogovore o morebitni izločitvi katere od poklicnih skupin iz enotnega plačnega sistema z nobenim od sindikatov še ni obravnavala.

Sindikalna in vladna pogajalska stran sta razpravljali tudi o načinu povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Ta je določala najvišjo ceno 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina, kar je bila podlaga za obračun povračila stroškov prevoza iz naslova kilometrine. Uredba je prenehala veljati s 30. septembrom 2020.

Obe pogajalski strani sta soglašali, da je pomembno, da do rešitve glede podlage za obračunavanje stroškov kilometrine pride čim prej. Na seji je bilo izmenjanih več pogajalskih predlogov, vendar do konsenza pogajalski strani še nista prišli.

Hkrati je vladna stran sindikalni predstavila tudi izhodišča za sistemsko drugačno ureditev povračila stroškov prevoza na delo in iz dela za javni sektor v okviru aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Vlada predlaga administrativno poenostavljen način obračuna stroškov prevoza, s katerim bi se vsem javnim uslužbencem znesek kilometrine povrnil na enak način v enakem znesku. Izjema bi bili samo javni uslužbenci, ki bi za pot na delo in z dela dejansko kupili vozovnico javnega potniškega prometa in bi jim bili stroški nakupa vozovnice v celoti povrnjeni.

V okviru dnevnega reda seje pogajalske komisije so obravnavali tudi vsebino analize izplačevanja dodatkov v času epidemije in se dogovorili, da bo pripravljena do konca letošnjega leta.