Skoči do osrednje vsebine

Na pogajalski seji o odpravi varčevalnih ukrepov

V četrtek, 1. aprila 2021, so se člani vladne skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki jo je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, na seji pogajalske komisije sestali z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Seja je tudi tokrat potekala na daljavo.

Na dnevnem redu je bila točka z naslovom: Odprava preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.

Sindikalna stran je predstavila svoje protipredloge glede odprtih vprašanje: regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, povračil stroškov na službenem potovanju v državi, kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, solidarnostne pomoči, povračil stroškov prevoza na delo in z dela, nagrad dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse ter odprave znižanja vrednosti plačnih razredov.

Sindikalna stran je pod točko razno izrazila zahtevo, da se v nadaljevanju začnejo pogajanja o višjem regresu za letnem dopust. Sogovorniki pa so govorili tudi o možnostih za zamik izplačilnega dne v javnem sektorju ter postopkih izplačevanja dodatkov v javnem sektorju.

Vladna in sindikalna stran se bosta naslednjič predvidoma srečali 12. aprila.