Skoči do osrednje vsebine

Nadaljevanje pogajanj med vladno pogajalsko skupino in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Člani vladne skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se sestali na video-seji pogajalske komisije.

V okviru dnevnega reda seje sta pogajalski strani govorili o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, spremembi izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih in regresu za letni dopust 2021.

Vladna in sindikalna stran sta na seji izmenjali protipredloge o odprtih točkah ter se dogovorili, da si te predloge izmenjata tudi v pisni obliki. Pogajanja se bodo nadaljevala v sredo, 5. maja 2021.

Ozadje

Vlada Republike Slovenije je na svoji 72. seji (28. 4. 2021) določila izhodišča za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede odprave varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev, zamika izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresa za letni dopust za leto 2021.

Vladna in sindikalna stran sta na pogajalskih sejah dosegli napredek v pogajanjih glede kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, načina usklajevanja višine zneskov povračil stroškov in drugih prejemkov, jubilejnih nagrad, terenskega dodatka ter nagrad dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse.