Skoči do osrednje vsebine

Ljudem, prizadetim v poplavah, doslej izplačanih skoraj 60 milijonov evrov neposredne denarne pomoči

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je danes lastnikom stanovanj in hiš nakazala prvih 4,5 milijona evrov predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Do danes pa je Ministrstvo za naravne vire in prostor že nakazalo 218,5 milijona evrov predplačil za nujno sanacijo vsem občinam, ki so podale zahtevke.
Poplave 2023

Poplave 2023 | Avtor: KPV

Prvič doslej predplačila za obnovo prejemajo tudi posamezniki. Izplačila se bodo izvedla v štirih tranšah, predvidoma do konca decembra, v skupni višini okoli 30 milijonov evrov. V prvi tranši, ki je bila izvedena danes, je zajetih 1350 stanovanjskih objektov oziroma 1932 upravičencev, saj je lahko lastnikov stanovanjskega objekta več. Skupna višina nakazil iz prve tranše je 4.571.557,60 evrov.

V Sloveniji se prvič soočamo z naravno nesrečo takih razsežnosti. Vlada se je zato odločila, da se tudi fizičnim osebam (lastnikom poškodovanih stanovanj in hiš) zagotovi predplačila za obnovo, in sicer v višini 20 odstotkov ocenjene škode, kot je zavedeno v spletni aplikaciji AJDA. To pa ni prva finančna pomoč, ki jo je vlada (poleg drugih pomoči) namenila neposredno prebivalcem. Že prvi dan po nesreči je za prvo nujno humanitarno pomoč prizadetim prebivalcem nakazala deset milijonov evrov humanitarne pomoči največjima humanitarnima organizacijama v Sloveniji, Rdečemu križu in Karitasu. Pomoči je bilo deležno 8697 upravičencev. Nato se je na podlagi prvega interventnega zakona upravičencem izplačalo 7462 nakazil v skupni višini 44,4 milijone evrov solidarnostne pomoči.

K temu danes dodajamo še prvi del izplačil akontacij, katerih skupna višina je ocenjena na 30 milijonov evrov. Po trenutni oceni, ki temelji na vnosih v spletno aplikacijo Ajda, je do predplačil v višini 20 % ocenjene škode upravičenih približno 5800 stanovanjskih objektov. Neposredno za ljudi bo tako do konca leta izplačanih 84,4 milijone evrov.

FURS je obvestila posameznikom o tem, da so na podlagi podatkov v spletni aplikaciji Ajda upravičeni do predplačila za sanacijo nastale škode na stanovanjskem objektu, začel pošiljati 23. novembra 2023. Prejemniki obvestila so imeli nato pet dni časa, da sporočijo, če predplačila ne želijo. Po ponovni uskladitvi seznama med Ministrstvom za naravne vire in prostor in FURS, se je s seznamom prejemnikov sredstev seznanila vlada in bo seznam objavila na spletni strani, danes pa je izplačilo prve tranše izvedeno.

FURS bo novo pošiljko obvestil upravičencem poslal že v prihodnjih dneh.

Postopek izplačila

Predplačilo se za posamezno stanovanje izplača lastniku stanovanja. Če je lastnikov stanovanja več, se vsakemu izplača sorazmerni del glede na višino solastniškega deleža, v primeru skupne lastnine pa se delež določi glede na število skupnih lastnikov. V skladu z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) so do predplačila upravičeni lastniki stanovanjskih objektov, pri katerih ocenjena škoda presega 6000 evrov, njihovi objekti pa niso predvideni za nadomestitvene gradnje.