Skoči do osrednje vsebine

Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa

V torek, 10. oktobra 2023, je na Kemijskem institutu potekal dogodek »Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa«, ki sta ga skupaj organizirala Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) ter Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Predstavljene so bile možnosti vključitve raziskovalcev in podjetij v področje vesoljskega sektorja ter karierne priložnosti.

Številne udeležence je uvodoma pozdravil dr. Jure Gašparič, državni sekretar na MVZI, pristojen za inovacije, ki je poudaril, da napredka vesoljskih tehnologij kot gospodarske panoge ni mogoče zagotoviti brez uravnoteženega razvoja znanosti in raziskav. Slovenija preko odzivov na razpise Obzorja Evropa in Evropske vesoljske agencije (angleško European Space Agency – ESA) prispeva vedno večji delež k znanstvenoraziskovalni podpori tega hitro rastočega področja. Ozaveščanje o možnostih, ko gre za vključevanje novih raziskovalnih in drugih organizacij ter visokošolskega sektorja, je ena od pomembnih nalog Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Državni sekretar na MGTŠ Matevž Frangež, ki je prav tako imel uvodni nagovor, je izpostavil, da sistemski pristop spodbujanja področja vesoljskih raziskav že kaže dobre rezultate in opozoril na nedavno ustanovitev ESERO pisarne v Sloveniji (angleško European Space Education Resource Office – ESERO), ki bo preko spodbujanja mladih za tehnološko naravoslovne smeri dolgoročno pripomogla ne samo k razvoju vesoljskega sektorja, pač pa vseh visokotehnoloških industrij, ki že sedaj trpijo zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov.

Na dogodku so predstavniki Evropske komisije in Evropske vesoljske agencije predstavili vlogo znanosti in raziskav na področju vesolja, potenciale vesoljske tehnologije ter priložnosti sodelovanja za podjetja, raziskovalno-razvojne institucije in fakultete.

Stephen Airey, ki je pri Evropski vesoljski agenciji zadolžen za nove članice, je izpostavil pomembnost slovenske ESERO pisarne. Vodja Slovenske vesoljske pisarne, Tanja Permozer, je predstavila predlog Slovenske vesoljske strategije, ki bo predvidoma sprejeta do konca leta 2023. Dr. Ivan Skubic iz MVZI je spregovoril o sodelovanju Slovenije z Evropsko vesoljsko agencijo in Obzorjem Evropa. Predstavnik Evropske vesoljske agencije Sebastien Vincent-Bonnieu je predstavil možnosti za izvajanje raziskav v programu Sci Space, v okviru Programa za človeške in robotske raziskave. Predstavnica Evropske komisije Isabelle Maës pa je predstavila vključenost vesoljskih raziskav in inovacij v vse tri stebre Obzorja Evropa ter predstavila podrobnosti razpisov drugega stebra.

Kako izboljšati vključenost Slovenije v vesoljske raziskave? Temu vprašanju je bila posvečena panelna razprava, ki jo je moderiral Matija Renčelj, o možnih rešitvah pa so razpravljali prof. dr. Andreja Gomboc z Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Tomaž Rodič s Centra odličnosti Vesolje-SI, prof. dr. Krištof Oštir s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Mekjavić z Instituta "Jožef Stefan" in dr. Tomaž Rotovnik iz podjetja SkyLabs.

Dragocene izkušnje delovanja v vesoljskem sektorju so z občinstvom delili predstavniki uveljavljenih podjetij in inštitucij na področju vesolja: dr. Janez Rihtaršič s podjetja Domel, dr. Aljaž Osterman s podjetja LE-TEHNIKA in dr. Rok Capuder z Zavoda 404. Popoldanski del dogodka je bil namenjen tudi predstavitvi kariernih priložnosti mladih v okviru Evropske vesoljske agencije in EU. Andrew Kane je v okviru Evropske vesoljske agencije predstavil zanimive možnosti pripravništva za mlade diplomante, nato je praktično izkušnjo sekundiranja na ESA predstavil dr. Simon Malej. Predstavnica Evropske Komisije Isabelle Maës pa je študentom predstavila karierne možnosti Evropske komisije.

Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo!

Program dogodka:

Program dogodka

Program dogodka v angleščini

Predstavitve z dogodka:

 1. Ivan Skubic_Slovenias cooperation with HE Space (v angleščini)
 2. Tanja Permozer_Slovenia's cooperation with ESA and EU, Slovenian space strategy (v angleščini)
 3. Sebastien Vincent-Bonnieu_ESA’s HRE SciSpacE research opportunities (v angleščini)
 4. Isabelle Maës_Space research opportunities Under the Horizon Europe programme (v angleščini)
 5. Isabelle Maës_The EU Space Programme_for organisations (v angleščini)
 6. Isabelle Maës_The EU Space Programme_for students and academia (v angleščini)
 7. Janez Rihtaršič_Domel - Opportunities for Space Research (v angleščini)
 8. Aljaž Osterman_LE-TEHNIKA - Opportunities for Space Research (v angleščini)
 9. Rok Capuder_Institute 404 (v angleščini)
 10. Janko Slavič_Experience of cooperation with ESA (v angleščini)
 11. Andrew Kane_The European Space Agency, Launching careers in space (v angleščini)
 12. Simon Malej_Secondment at ESA/ESTEC (v angleščini)