Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na seji vladnega odbora je vlada med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila nov projekt "Okrepitev kapacitet na področju terorističnih groženj".

V veljavni Načrt razvojnih programov se uvrsti projekt Okrepitev kapacitet na področju terorističnih groženj

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrsti nov projekt Okrepitev kapacitet na področju terorističnih groženj.

Organiziran kriminal in terorizem lahko poleg klasičnih sredstev vključujeta tudi sredstva za množično uničevanje. To je eden glavnih izzivov EU, zato postaja odzivna zmogljivost držav članic še pomembnejša. Nezakonito delovanje s kemičnimi in biološkimi sredstvi ter radioaktivnimi snovmi predstavlja nov izziv za slovensko policijo. Za hitro odzivanje je nujno medresorsko sodelovanje, ustrezna ozaveščenost policistov in ostalih prvih posredovalcev na lokalni ravni. Zato je predvidena okrepitev kapacitet s specifično opremo in izboljšanje usposobljenosti specialne enote policije na področju terorističnih groženj.

S tem želimo zagotoviti ustrezno opremljenost specialne enote policije za ustrezno ukrepanje v primerih terorističnih groženj. Na podlagi izvedenih investicij v posebna tehnična sredstva, vozilo in izobraževanje bo omogočeno bolj kakovostno izvajanje nalog policije, zagotovljena pa bo tudi bistveno višja stopnja varnosti za pripadnike Oddelka za protibombno zaščito.

Projekt se bo izvajal pet let, skupna vrednost projekta znaša 1.080.996,77 evra (z DDV).