Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Poročilo o realizaciji porabe skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem države v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov za leto 2022, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2. Poročilo o realizaciji načrtovanega razpolaganja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2022, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog seznanitve z izvensodno poravnavo zaradi transformacije delovnega razmerja iz določnega v nedoločen čas med Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve in tožnikom, Poročevalka: Tanja Fajon

3A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v primeru tožbe tožeče stranke zaradi odprave Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za zastopanje pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

4. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda javnemu uslužbencu ob trajni premestitvi na delovno mesto višji svetovalec v Kabinetu ministra za pravosodje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne sekretarke v Ministrstvu za digitalno preobrazbo, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

5A. Predlog za zavrnitev soglasja k imenovanju direktorja Študentskega doma Ljubljana, Poročevalec: dr. Igor Papič

6. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju državnotožilske funkcije okrožni državni tožilki svetnici na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

7. Predlog razrešitve in imenovanje nadomestnega člana Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Institut informacijskih znanosti, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

8. Predlog ustanovitve Delovne skupine za podporo izvajanju Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek