Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

1. Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2022, Poročevalec: Luka Mesec

2. Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2022, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

3. Peto poročilo delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), Poročevalec: Boštjan Poklukar

4. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-23-0010 Okrepitev kapacitet na področju teror. groženj v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

5. Predlog soglasja Univerzi v Ljubljani k dopolnitvam dejavnosti, ki jih članice Univerze v Ljubljani opravljajo v svojem imenu in za svoj račun (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

6. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

7. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Jurija Vege Idrija« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

8. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

9. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Tolmin« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

10. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Novo mesto« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

III. ZADEVE EU

10A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta, Poročevalka: Tanja Fajon

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve od 19. do 21. julija 2023 v Logroñu, Poročevalec: Boštjan Poklukar

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 13. junija 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Predlog odločitve za avtomatično objavo poročil Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT) za Republiko Slovenijo, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

15. Dvaindvajseto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene), Poročevalec: Luka Mesec

16. Poročilo tretjega ocenjevalnega kroga skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (GRETA) o izvajanju določb Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, Poročevalec: Boštjan Poklukar

18. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve Helge Dobrin na srečanju Neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope od 30. maja do 1. junija 2023 v Skopju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na srečanju s predstavniki slovenske narodne manjšine v Republiki Avstriji 13. junija 2023 v Celovcu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z reformo slovenskega zdravstvenega sistema (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s Poročilom o izvajanju ukrepa iz prvega odstavka 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi s posledicami ukinitve avtocestne policije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s financiranjem gradnje nove Medicinske fakultete (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

25. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti drugega do šestega odstavka 10.a člena in 10.b člena Zakona o tujcih ter šeste alineje desetega odstavka 9. člena, drugega stavka osmega odstavka 18. člena in prve alineje prvega odstavka 78. člena Zakona o mednarodni zaščiti, Poročevalec: Boštjan Poklukar