Skoči do osrednje vsebine

60-obletnica Evropskega sodišča za človekove pravice

Dne, 16. 4. 2019, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v so-organizaciji z Ministrstvom za pravosodje potekal posvet ob obeležitvi 60-letnice Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Na posvetu so sodelovali tudi najvišji predstavniki slovenskega pravosodja, slovenski sodnik na ESČP, stalna predstavnica Republike Slovenije pri Svetu Evrope ter vabljeni strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

Posvet ob 60-letnici Evropskega sodišča za človekove pravice, Ljubljana

EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE – VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC IN VLADAVINE PRAVA

Posvet ob 60-letnici Evropskega sodišča za človekove pravice, Ljubljana, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 16. aprila 2019

Dne, 16. 4. 2019, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v so-organizaciji z Ministrstvom za pravosodje potekal posvet ob obeležitvi 60-letnice Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Na posvetu so sodelovali tudi najvišji predstavniki slovenskega pravosodja, slovenski sodnik na ESČP, stalna predstavnica Republike Slovenije pri Svetu Evrope ter vabljeni strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

Aktualne teme so bile na posvetu obravnavane na treh panelih:

  •  V prvem panelu v ospredju zlasti vprašanja o pomembni vlogi ESČP v sistemu varstva človekovih pravic Sveta Evrope in njegovega pomena za spoštovanje vladavine prava. Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez je izpostavil, da je ESČP svetilnik, vzor mnogim drugim sodiščem, vključno ustavnim sodiščem. Ko gredo stvari najbolj narobe, se obrnemo na ESČP, je dodal. Predsednik  Vrhovnega sodišča mag. Damjan Florjančič pa je izpostavil pomen sodne prakse ESČP ob zavedanju, da breme spoštovanja človekovih pravic in Konvencije ni le na nacionalnih sodiščih, ampak tudi na zakonodajalcu. Sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice dr. Marko Bošnjak je nadalje  izpostavil še vedno visok letni pripad zadev, ki je preko 10.000. Izpostavil je tudi pomen legitimnosti sodišča v razmerju do vseh udeležencev postopkov ter pomen razvijanja sodne prakse na najobčutljivejših področjih.
  •  Na drugem panelu je potekala razprava o možnih pristopih na nacionalni ravni za preprečevanje kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah in obsodb ESČP.
  • Na tretjem panelu pa je bil izpostavljen pomen izvrševanja sodb ESČP in nadzor Sveta Evrope nad njihovim izvrševanjem.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je uvodoma izpostavila, da strasbourško sodišče ni nekaj samoumevnega, ampak kaže na civilizacijsko spoznanje, da spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava ni le stvar posamezne države, ampak je tudi stvar človečnosti in mednarodne skupnosti. Zato ESČP pomembno prispeva tudi k zagotavljanju stabilnosti v regiji in naslavljanju odprtih vprašanj med državami, povezanih s spoštovanjem človekovih pravic. Evropsko sodišče za preko 800 milijonov ljudi predstavlja upanje, da bodo države članice Sveta Evrope spoštovale njihove temeljne pravice in svoboščine. Ministrica je izpostavila tudi, da Slovenija ne sodi med večje kršiteljice Evropske konvencije o človekovih pravicah. ESČP je od leta 1993 ugotovilo kršitev konvencije v 343 primerih proti Sloveniji, kar predstavlja le 3,5% vseh pritožb na ESČP. Vsako sodbo z ugotovljeno kršitvijo pa je potrebno vzeti resno, jo natančno preučiti in dosledno izvršiti ter upoštevati v bodočih postopkih. Slovenija v zadnjih letih namenja veliko pozornosti prav izvrševanju sodb ESČP. Od leta 2015, ko je bilo neizvršenih kar 309 zadev, je prišlo do opaznega napredka, trenutno je v postopku izvrševanja še 11 dokončnih sodb ESČP. Slovenija je izvršila tudi zahtevne pilotne sodbe, ki so imele tudi večje finančne posledice. S tem je Slovenija primer dobre prakse za vse države. Ministrica je izpostavila tudi pomen usposabljanja sodnikov, javnih uslužbencev in študentov za upoštevanje sodb ESČP pri ravnanju državnih organov in v sodni praksi ter s tem ponotranjenje konvencijskih standardov in spoštovanje človekovih pravic.

Posveta se je udeležilo preko 200 udeležencev. V nadaljevanju je predstavljen program posveta kot tudi prispevki nekaterih udeležencev, predstavljeni na posvetu.

PROGRAM POSVETA

Evropsko sodišče za človekove pravice – varuh človekovih pravic in vladavine prava