Skoči do osrednje vsebine

S pomočjo promocijskega gradiva širimo prepoznavnost Slovenije med tujimi javnostmi ter skrbimo za krepitev nacionalne znamke I feel Slovenia.

Kdo lahko pridobi promocijsko gradivo?

Urad vlade za komuniciranje zagotavlja promocijsko gradivo različnim subjektom, ki s svojo dejavnostjo prispevajo k prepoznavnosti Slovenije in so s strani urada prepoznana strateška javnost.

Kako in kdaj oddati naročilo?

Naročilo lahko oddate kot pisno vlogo po elektronski pošti na naslov danila.masic@gov.si ali na poštni naslov: Urad vlade za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana. Vlogo za gradiva mora Urad vlade za komuniciranje prejeti najmanj 3 delovne dni pred želenim prevzemom gradiv.

Urad vlade za komuniciranje ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli zamudo za gradivo, ki ga niste pravočasno naročili ali prevzeli.

Vloga za promocijsko gradivo mora vsebovati:

 • popoln naslov organizacije, ki naroča gradivo,
 • ime in priimek prevzemnika gradiva,
 • opis dogodka oziroma cilji, ki jih prosilec želi z gradivom doseči,
 • način uporabe promocijskega gradiva,
 • v katerem jeziku naj bo gradivo,
 • količina gradiva, ki ga za dogodek potrebuje,
 • predlagan datum prevzema gradiva skladno z uradnimi urami Urada vlade za komuniciranje (navedene pod Prevzem naročenega gradiva).

Obveznosti prejemnika gradiva:

 • Prejemnik promocijskega gradiva mora Uradu vlade za komuniciranje zagotoviti fotografije, ki jih bo uporabil za objave na svojih spletnih mestih in na svojih družbenih omrežjih in iz katerih je razvidno, kako je bilo gradivo uporabljeno. Ob tem pa mora biti priložen tudi kratek opis dogodka.
 • Prejemnik promocijskega gradiva potrjuje, da bo gradivo uporabljal skladno z interesi Urada vlade za komuniciranje kot skrbnika znamke I feel Slovenia in interesi države Slovenije.

V katerih primerih gradiva ni mogoče prejeti?

 • Urad vlade za komuniciranje lahko vlogi ugodi samo delno ali jo zavrne, če nima na razpolago želenih gradiv ali pa so ta na voljo le v omejenih količinah.
 • Če je v vlogi navedena uporaba promocijskih gradiv, ki ni v skladu z njihovimi cilji in nameni.

Prevzem naročenega gradiva

Za vsako izdajo promocijskega gradiva Urad vlade za komuniciranje pripravi obrazec o naročilu in izdaji promocijskih gradiv, ki ga prejemnik gradiva podpiše ob prevzemu na našem naslovu na recepciji stavbe (Gregorčičeva 25, Ljubljana). Urad vlade za komuniciranje gradiv ne dostavlja in ne pošilja po pošti.

Prevzem je možen na točno napovedano uro ob ponedeljkih in torkih, v terminih med 10. in 13. uro, ob petkih med 10. in 12. uro in med 14. in 15. uro.

Vračilo ali odstop od naročila gradiva

Trudimo se, da bi vsem prosilcem promocijskega gradiva zagotovili najboljšo možno storitev. Urad vlade za komuniciranje si tudi prizadeva za gospodarno in transparentno ravnanje z gradivi. Zaloge so omejene. Prosilec, ki gradiva zaradi kateregakoli razloga ne potrebuje, lahko od naročila kadarkoli odstopi, prav tako lahko prejemniki prejetega gradiva iz kakršnegakoli razloga gradiva tudi vrnejo, če jih ne potrebujejo več.

Avtorske pravice

Oblikovanje, besedila, grafik in izbor ali razporeditev le-teh so avtorske pravice Urada vlade za komuniciranje ali drugih lastnikov avtorskih pravic.