Skoči do osrednje vsebine

O Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna

Na Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna izvajamo usklajevanje nalog notranjega nadzora nad javnimi financami v Republiki Sloveniji, inšpekcijski nadzor nad državnim proračunom, neodvisni nadzor nad porabo sredstev skladov Evropske unije, donatorskih sredstev drugih držav in nacionalnega sofinanciranja ter naloge zaščite finančnih interesov Evropske unije in boja proti goljufijam.

S svojim delom zagotavljamo zakonitost in večjo stopnjo namenskosti pri porabi sredstev državljanov Republike Slovenije in Evropske unije ter tako omogočamo njihovo gospodarnejšo in učinkovitejšo porabo.

Vodstvo

Strateška namera Urada za nadzor proračuna 2021-2022

  • Strateška namera Urada RS za nadzor proračuna za obdobje 2021-2022, je odraz razumevanja našega poslanstva, vrednot, vizije in zastavljenih strateških ciljev. Slednji so podrobneje razdelani v našem letnem programu dela, na področju notranjega nadzora javnih financ, proračunske inšpekcije, revizije porabe sredstev EU in poslovodenja urada.
    Strategije in programi | Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

Organizacijske enote