Skoči do osrednje vsebine

O Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna izvajamo usklajevanje nalog notranjega nadzora nad javnimi financami v Republiki Sloveniji, inšpekcijski nadzor nad državnim proračunom, neodvisni nadzor nad porabo sredstev skladov Evropske unije, donatorskih sredstev drugih držav in nacionalnega sofinanciranja ter naloge zaščite finančnih interesov Evropske unije in boja proti goljufijam.

S svojim delom zagotavljamo zakonitost in večjo stopnjo namenskosti pri porabi sredstev državljanov Republike Slovenije in Evropske unije ter tako omogočamo njihovo gospodarnejšo in učinkovitejšo porabo.

Vodstvo

Vizija in cilji

Naša vizija je okrepitev vloge  urada v upravnem in revizijskem okolju Republike Slovenije in v prostoru Evropske unije, ter delovati tako, da bomo zgled organa državne uprave tudi v očeh javnosti tako glede kakovosti in rezultatov dela, kot glede organiziranosti in zadovoljstva zaposlenih.

Organizacijske enote

Iskalnik