Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za splošne in skupne zadeve izvajamo naloge poslovno - organizacijskega razvoja urada, posebne naloge, poverjene uradu s strani Vlade RS in aktivnosti, potrebne za nemoteno delovanje urada.

V okviru tega izvajamo administrativno-tehnične aktivnosti, kot so poslovanje s finančnimi dokumenti in drugim dokumentarnim gradivom, operativna dela za zagotavljanje materialnih pogojev dela zaposlenih, in podobno. Prav tako izvajamo naloge finančnega in kadrovskega področja, rešujemo pravna vprašanja urada ter izvajamo popise osnovnih sredstev, obveznosti in terjatev urada. V okviru službe izvajamo tudi postopke javnih naročil, vodimo različne evidence s področja operativnega poslovanja urada, pomagamo pri koordinaciji in organizaciji sodelovanja z domačimi in tujimi nadzornimi institucijami, organiziramo večje dogodke kot so konference, delavnice, ter pripravljamo in izvajamo projekte različnih tehničnih pomoči.  V delokrog službe sodi priprava strateških in poslovno - organizacijski razvojnih dokumentov. V službi se izvaja tudi funkcija organa, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema evropske kohezijske politike 2014–2020 (OSIZAS) ter funkcija organa kot nacionalne kontaktne točke v podporo sodelovanju z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF).