Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Izpostava URSZR Postojna je ena izmed trinajstih izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V sklopu izpostave deluje Regijski center za obveščanje Postojna. Izpostava in center za obveščanje izvajata naloge na območju občin iz primorsko - notranjske statistične regije in štirih občin obalno - kraške statistične regije. Območje, kjer Izpostava URSZR Postojna deluje, je za potrebe sistema zaščite in reševanje poimenovano kot Notranjska

Predstavitev

Temeljne naloga sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje, preučevanje in preprečevanje naravnih in drugih  nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč. Z organiziranjem Civilne zaščite ter vzpostavitvijo in vzdrževanjem drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP) se zagotavlja odziv sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uprava RS za zaščito in reševanje preko svojih služb in enot izvaja mobilizacijo ter aktiviranje sil ZRP, odreja in izvaja zaščitne ukrepe, rešuje in nudi pomoč ter ocenjuje škodo, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče.

Izpostava URSZR Postojna deluje na področju desetih občin. Občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška Dolina, Pivka in Postojna so del Primorsko - notranjske statistične regije. V območju delovanja izpostave pa so tudi občine Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, ki so del Obalno - kraške statistične regije. Navedene občine so za potrebe zaščite in reševanja združene v regijo Notranjska. 

Regija Notranjska:

  • površina: 2.116 km2
  • število prebivalstva: 77.644 - 3,8% vseh prebivalcev v R Sloveniji
  • gostota prebivalstva (prebivalcev na kvadratni kilometer): 36,6